Jump to content
Velkommen til Jubii Debat
Cementdebil

Che GueMette classic

Recommended Posts

Arend
For 10 minutter siden, Cementdebil skrev:

Ævle bævle - stop med dine stråmænd. Stop med at kommentere udenfor kontekst.

Jeg har overhovedet ikke sagt at forhandlingerne er om ændring af lovgivningen.

Læs hvad jeg har skrevet og stop dine manipuleringer

Det er forkert fremstillet, at et flertal opfordrede regeringen til at ophæve særloven i utide - som du gjorde :)

Regeringen har gentagne gange forhandlet med de øvrige partier om åbningen af landet.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Cementdebil
For 7 minutter siden, Arend skrev:

1. Det er forkert fremstillet, at et flertal opfordrede regeringen til at ophæve særloven i utide - som du gjorde :)

Regeringen har gentagne gange forhandlet med de øvrige partier om åbningen af landet.

1. Nå.

2. Overhovedet ikke pointen. Du må have læst mine kommentarer med sløret syn.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Arend

   

For 10 minutter siden, Cementdebil skrev:

1. Nå.

2. Overhovedet ikke pointen. Du må have læst mine kommentarer med sløret syn.

Der har ikke været et flertal, der  "opfordrede regeringen til at ophæve særloven i utide"

Regeringen kan for det første ikke ophæve love :fløjt:

- og der har heller ikke været et flertal, der har fortrudt loven.

Som adskillige debattører har gjort dig opmærksom på herover, så er der stadig et behov for den lov.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Cementdebil
For 49 minutter siden, Arend skrev:

   

1. Der har ikke været et flertal, der  "opfordrede regeringen til at ophæve særloven i utide"

Regeringen kan for det første ikke ophæve love :fløjt:

2. - og der har heller ikke været et flertal, der har fortrudt loven.

3. Som adskillige debattører har gjort dig opmærksom på herover, så er der stadig et behov for den lov.

1. Du kan ikke læse ser jeg.

2. Samme som 1

3. Subjektivt og frygtbåret. Hendes folkeforførelse virker. Fordi flere mener det samme er det ikke nødvendigvis det rette. Desuden er du ikke talsmand for 'adskillige" . Du er bare polemikeren, der manipulerer videre.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Arend
Skrevet (redigeret)

 Jeg kan ikke forstå din kommentar.

Jeg opponerer imod, at du skrev: 

For 3 timer siden, Cementdebil skrev:

...

At vi har jrisen under kontrol var også grunden til, at et flertal opfordrede regeringen til at ophæve særloven i utide - der er ikke brug for den længere. Men det kan ikke komme på tale for demagogen i statsminister kontoret.

Regeringen kan altså ikke ophæve love 😂

Det kan vel ikke være så svært at forstå, at det kun er Folketinget, der kan ophæve love - og at der skal et politisk flertal til for at ophæve loven.

Det kommer til at lyde helt forkert, når du skriver det på den måde - som om et politisk flertal har bedt Mette Frederiksen om at ophæve loven - og det er jo også direkte forkert :) 

 

Redigeret af Arend
  • Synes godt om 2

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Cementdebil
Skrevet (redigeret)
For 24 minutter siden, Arend skrev:

  Jeg opponerer imod at du skrev: 

Regeringen kan altså ikke ophæve love 😂

Det kan vel ikke være så svært at forstå, at det kun er Folketinget, der kan ophæve love - og at der skal et politisk flertal til for at ophæve loven.

Det kommer til at lyde helt forkert, når du skriver det på den måde - som om nogen har bedt Mette Frederiksen om at ophæve loven - og det er jo også direkte forkert :)

En typisk polemisk manipulation fra din side. Det er ren semantik - men viser med tydelighed hvor useriøs du er.

Jeg gider ikke dit ligegyldige vrøvleri - anklager - agil - arend .... Der er naturligvis en grund til dine profilnavneskift .... Ikke alene lyver du om mig - du fordrejer og forvansker bevidst fakta - den slags er der et ord for .....

Her er beviset for at du lyver - din påstand om, at jeg har fået en advarsel er - nå ja LØGN.

Screenshot_20200630-224350_Firefox.thumb.jpg.d1134d2f27aef36f35152853f0aea120.jpg

Jeg går tilbage til at ignorere dig igen - enhver løgn og dit slet skjulte personfnidder vil blive anmeldt.

Redigeret af Cementdebil

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Arend

Du bliver alt for ophidset af at debattere SheGueMette 

Det er jo bare en debat :)

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Lucianone
For 3 timer siden, ThomasSneum skrev:

Jeg kan ikke se nogen grund til at ophæve de særlove som giver regeringen mulighed for at handle rettidigt og sikkert. Regeringen - støttet af opp. - roses verden over for sin indsats og resultatet taler for sig selv. 

Vi er igang med en genåbning - langsomt og sikkert - og også det ser ud til at være håndteret fint og uden for store udsving. 

Men vi er ikke på den sikre side endnu...forsigtighed er absolut et must. Og en svækkelse af regeringens muligheder for rettidig indgreb, viker på mig som ren idioti.

Stor ros til regeringen... og stor ros til en opp. som indtil videre, har formået samspil i en krise som har krævet netop dette.

Nogle af særlovene var unødvendige og også krænkende. F.eks. særlovene om tvungne vaccinationer og tvungen internering af Coronasmittede på kaserner. De tiltag var på ingen måde nødvendige og bør fjernes med omgående virkning.

  • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 27 minutter siden, Lucianone skrev:

Nogle af særlovene var unødvendige og også krænkende. F.eks. særlovene om tvungne vaccinationer og tvungen internering af Coronasmittede på kaserner. De tiltag var på ingen måde nødvendige og bør fjernes med omgående virkning.

Hvem er vaccineret imod deres vilje og hvordan var ordlyden i lovgrundlaget?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Lucianone
Skrevet (redigeret)
For 21 timer siden, ThomasSneum skrev:

Hvem er vaccineret imod deres vilje og hvordan var ordlyden i lovgrundlaget?

Du er da udmærket klar over, at vaccinen ikke er klar endnu. Så det sige sig selv, at ingen ENDNU er blevet vaccineret imod deres vilje. Men det kommer vel...

Alfa og omega er, at der er hjemmel i særloven for at tvangsvaccinere folk:

https://www.altinget.dk/artikel/den-nye-hastelov-traeder-i-kraft-mulighed-for-tvangsvaccination-og-forbud-mod-stoerre-forsamlinger

 

Herunder følger de vigtigste passager fra artiklen. Jeg har med fed skrift fremhævet de mest alvorlige brud på de individuelle frihedsrettigheder. Nemlig muligheden for at internere Coronasmittede på mistanken om, at de har Corona. Og muligheden for tvangsvaccination af bestemte risikogrupper...

De med fed skrift fremhævede foranstaltninger er et diktatur værdigt. Derfor kan jeg godt følge en vis skribents CheGueMette-jargon...

 

Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:

1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson

2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet

3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.

Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i loven overholdes.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.

Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.

Sundheds- og ældreministeren kan, i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende for et transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger, i det omfang sådanne foreligger, hvis en person ombord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre overførbare sygdomme omfattet.

Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede.

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning.

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger, herunder nødpasning.

Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Redigeret af Lucianone
  • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind×
×
  • Opret ny...