susanne0902

Hvad afgører sats på su udbetaling?

Recommended Posts

susanne0902

Hvis en person på 18 år, hvis forældre er skilt men har fællesforældremyndighed, hvad er så afgørende for hvilken sats der udbetales? Moderen tjener ikke så meget, men faderen tjener en del, så vedkommende har adresse hos moderen men bor hos faderen for at få den højeste su. 

Er det så moderens lave indtægt der er afgørende for hvad vedkommende får udbetalt, eller er det forældrenes fælles indtægt da de har fælles forældermyndighed?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Der står i SU-bekendtgørelsen § 37, stk. 1:

Har den uddannelsessøgendes forældre ikke samme folkeregisteradresse den 1. i den måned, som tillægget efter lovens § 25, stk. 4, tildeles for, bruges indkomstgrundlaget, jf. lovens § 25, stk. 5 og 7, for den af forældrene, som den uddannelsessøgende har folkeregisteradresse hos på dette tidspunkt ved beregningen af tillægget.

(Tillægget der tales om er et tillæg til grundstipendiet.)

Som det fremgår er det kun den forælders indkomst som personen har folkeregisteradresse hos der har betydning. Men hvis forælderens indkomst ikke er for høj, spiller den slet ikke nogen rolle. Det er dog ikke så lige til at fortælle hvor høj en indkomst der skal til før den betyder noget, da indkomsten skal opgøres på en bestemt måde, og der er i øvrigt også fradrag i indkomsten hvis forældrene har børn under 18 år, jf. SU-loven § 25, stk. 7.

Det er dog lidt anderledes hvis personen bor hos en forælder der er gift igen, og som har samme folkeregisteradresse som sin nye ægtefælle, for så er det forælderens og den nye ægtefælles samlede indkomst der har betydning, jf. lovens § 25, stk. 6. Der er her både fradrag for forælderens og den nye ægtefælles børn, jf. lovens § 25, stk. 7.

Men jeg må på det kraftigste fraråde at gøre som personen du skriver om, som har folkeregisteradresse ét sted, og bor et andet, for at få større SU. Det er socialbedrageri, og kan straffes efter Straffeloven § 289a, stk. 1 (læs kun det jeg har fremhævet):

Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller De Europæiske Fællesskabers institutioner eller andre fællesskabsorganer giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, herunder undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind