Læs vores privatlivspolitikPrivatlivspolitik Administrér samtykke
Jump to content
Velkommen til Jubii Debat
Andr4720

Stævnet i retten pga. ulovlig download og fildeling

Recommended Posts

DenBruneMunk
For 4 minutter siden, Ieet skrev:

hvis GDPR ikke er overholdt af advokatfirmaet vil de få en mindre bøde for dette og sagen om "Film-tyveri" vil fortsætte uagtet. Det er altså ikke specielt konstruktivt i forhold til problemet.

Der har lige været en sag som bekræftede at bøderne som du kalder små, slet ikke er så små.

Der blev sidste år forklaret at minimums bøderne er 5% af virksomhedens omsætning, så det kan da aldrig blive en mindre bøde.

Men du har da nok ret, at denne problemstilling ikke løser den enkelte sag men kan bevise om GDPR er overholdt, og om informationer er bevaret ifølge loven og sidste landsret dom, hvor deres indhentning af oplysninger blev afvist.
Om de så også ugyldig gjorde de tidligere indhentede data, som du siger, er det fra ISP dette blev afvist, og i 2017 blev de så ikke afvist.

Om det egentlig er en direkte hjælp, er nok ikke så enkel, hvis deres arkiv ikke kan gøres ugyldig som bevis i sagen.

Dine råd er rigtig gode, så dem som har fået stævning, burde nok følge dine råd mere end at begive sig ud i den GDPR sag, som alt af alt, kun vil være en sideløbende sag, som datatilsynet kan tage sig af, hvis der er noget i den, og de er også dem som uddeler store bøder :)

Her er lidt GDPR bøde info, hvis det skulle være, og dansk :)

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/datatilsynet-indstiller-taxaselskab-til-boede-paa-1-2-mio-kr/

Der har dog ikke været så mange af dem i Danmark.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 16 minutter siden, Ieet skrev:

Hej Munk,

Jeg kan godt forstå forvirringen. De har oprettet åbne sager på samtlige, internt i deres system - også selvom pågældende ikke har hørt noget.

Advokatfirmaets brug og behandling af disse persondata vil jeg mene, GDPR mæssigt vil vurderes til at komme under § 11. stk 2 underpunkt 3. som en naturlig led i normal drift af af et juridisk firmas virke til entydig identifikation.

Min formulering om en "åben sag" kan sagtens være en sag som advokatifirmaet har til vurdering om de ønsker at gå videre med, selvom du ikke har hørt om denne.

Jeg gik ikke dybere ind i årsagen til at GDPR er overholdt i det indledende indlæg, da jeg ikke anså det som emnet - selv hvis GDPR ikke er overholdt af advokatfirmaet vil de få en mindre bøde for dette og sagen om "Film-tyveri" vil fortsætte uagtet. Det er altså ikke specielt konstruktivt i forhold til problemet.

Beklager forviringen. Jeg vil opfordre enhver som er ramt i denne sag til at afholde sig fra at råbe "de må ikke have min data!" da det ikke afviser anklagen og antyder at du har noget at skjule.

Jeg håber uddybningen hjalp.

Med venlig hilsen

Ieet

 

Hej leet

Det lyder som du har juridisk erfaring.

Hvordan begrunder du dækning under paragraf 11 STK. 2 punkt 3.?

Det er jo netop præciseret at det omhandler videnskablig eller statistisk analyse - for f.eks videnskaben.

Screenshot_20190715-140741.jpg

Screenshot_20190715-141031.jpg

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 18 minutter siden, Ieet skrev:

 

 

§ 11. Stk. 2. skal læses som enkelte sætninger. Læs det blå for sig selv.

3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art,

Hvis du læser det blå som en selvstændig betingelse for lovlig behandling, burde den være dækkende i dette tilfælde.

Se i øvrigt ovenfor.

 

Med venlig hilsen

Ieet

Her er jeg uenig.

"Virksomheder af den pågældende art" - selv i notearbejdet er specificeret at vi taler om videnskabelig eller statistisk formål (offentligt).

Hvordan falder et advokatkontors interesse i at føre små-forbrydelses sager, ind her?

For uddybning henvises til paragraf 10:

Screenshot_20190715-144526.jpg

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 9 minutter siden, Ieet skrev:

Jeg har svært ved at forstå hvorfor du mener paragraf 10 er relevant her.

Det lyder som du har noget notearbejde som ikke er en del af lovgivningen. Af interesse er du velkommen til at sende det til mig.

NJORD har selv anvist paragraf 11, stk 2 sel 3 som et argument for det. Og jeg er tilbøjelig til at være enig i at modparts oplysninger er en del af en advokats normale drift.

Bør denne lov diskussion ikke holdes ude af emnet om en sag der ikke omhandler GDPR ?

Med venlig hilsen

Ieet

 

Der henvises til paragraf 10 i note 57 

Se mit tidligere indlæg: 

Screenshot_20190715-152059.jpg

 

Jeg synes at debatten er on topic , men er TS uenig, så sletter jeg gerne indlægget. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 15 minutter siden, Ieet skrev:

"Herudover"
Dette betegner netop at det er en øvrig bestemmelse fra det ovenstående md 10'eren og videnskablig undersøgelse.

"Bl.a."
Betegner et eksempel som ikke er enhver given situation.

Vi må enes om at være uenige i tolkningen. Uanset dette angiver NJORD paragraf 11 stk 2 som en del af deres GDPR grundlag. Og jeg mener at noten pointerer at Datatilsynet igennem praksis afgørelser må sørge for begrænsningen der.

Noter i øvrigt, at der også er noteret andre bestemmelser som lovliggør NJORD i forhold til GDPR - så i skal ikke regne med at de bliver dømt for et brud.

Med venlig hilsen

Ieet

Det er helt i orden at være uenig. 👍

For mig er det helt tydeligt at et advokatkontor ikke indgår i undtagelsen:

"behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art,.."

I 2017 blev det stadfæstet ved dom, at persondata ikke må udleveres ved små-kriminalitet, som de her sager om download af een film går ind under. Og at det er et brud på persondata sikkerheden, hvis private får lettere adgang til data, end myndighederne.

 

Jeg er IKKE jurist, men det er nu ret tydeligt for mig, at Njord ikke kan dække sig bag paragraf 11.

----

Jeg vil lige pointere at det jo netop er grundet de her "fortolkninger" at man har brug for juridisk bistand. Ønsker man at gå denne vej, så søg endelig om fri advokathjælp igennem jeres indbo.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 26 minutter siden, Ieet skrev:

Virksomheder af den pågældende art henviser til virksomhedstypen, ikke til den foregående sætning.

NJORDs hovedargument er dette, P11s2d3 er vedrørende CPR nummer.

Behandlingshjemlen er GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Artikel 6 Lovlig behandling

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319#id4eb8bb17-4817-4bb8-b552-cd8c4d790e7a

Jeg nævnte dette tidligere for Munk.

Med venlig hilsen

Ieet

Det blev netop stadfæstet ved dom i 2017, at data ikke må bruges ved små-kriminalitet. Netop for at beskytte privatpersoners rettigheder. Njords interesse for at tjene penge, går næppe forud for dette.

Art 9 forstår jeg ikke de søger at dække sig ind under?

Art. 9

Stk. 1. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 30 minutter siden, Ieet skrev:

Hej Thomas,

Som jeg husker det vil pågældende dom gøre det "problematisk" at få udleveret data fra Internet udbydere/tele-selskaber fremadrettet. Jeg forventer ikke den betyder at allerede udleverede data skal slettes.

GDPR art. 9, stk. 2, litra f

f) Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319#id4eb8bb17-4817-4bb8-b552-cd8c4d790e7a 

Du kan søge efter det citerede i linket for at finde referencen. Det du har citeret er stk 1.

Med venlig hilsen

Ieet

Det betyder at data ikke må benyttes/udleveres ved små-kriminalitet. Som download af en film falder ind under.

Det ændres alene kun, hvis der er tale om massiv svindel/kriminalitet.

Hele essensen er at de ikke må føre sag på baggrund af deres data. (Små forseelse)

Pointerer....som jeg personligt ser det.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 3 minutter siden, Ieet skrev:

Hej Thomas,

Den dom har jeg hørt om. Det betyder at det bliver sværere at få Internet udbydere til at udlevere data ved små kriminalitet. Det betyder ikke at eksisterende data som et advokatfirma har skal slettes og derefter bryder med GDPR.

NJORD hard allerede fået data og dermed er dommen fra 2017 ikke relevant. Med mindre du snakker om en anden dom jeg ikke kender til.

Lad os i øvrigt tage en tænkt situation; Du har ikke betalt din P-afgift. Sagen videregives herefter til Inkasso hos et Advokatfirma som vil rejse sag for at få pengene ind. Du er ikke kunde og har ikke givet tilsagn til at de har dine personlige oplysninger, eller måtte videregive dem - og stadig er det "fjollet" at forestille sig at Advokatfirmaet nu skulle bryde GDPR ved at have dine oplysninger.

Det er en tilsvarende situation som NJORD.

Du skal altså ikke regne med at NJORD vil få en 4 millioners bøde (5% af omsætning) for at have disse data og ikke slette dem.

Med venlig hilsen

Ieet

 

Data skulle ikke være udleveret, for at beskytte privatpersoners rettigheder. Det burde være indlysende at det udleveret materiale så ikke må anvendes - det ville jeg personligt stille spørgsmål ved. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum

TV2 køre lige nu en artikel om det. Mon ikke at medierne tager de her sager op igen? Det kan simpelthen ikke være rigtigt at privatpersoner kan få krænket deres rettigheder på den måde, og bliver presset til at betale.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 3 minutter siden, Ieet skrev:

Hej Thomas,

Det argument virker måske i andre lande. Men i Danmark siger praksis at en sådan dokumentation som ikke beror på en ulovlighed fra Sagsøger vil blive godkendt og benyttet i retten.

Her vil det være Internetudbyderen som fejlagtigt har udleveret data og dermed ikke en ulovlighed fra Sagsøger.

Så normal retspraksis i Danmark siger at du kan råbe GDPR så meget du vil - det vil bare få dig til at se skyldig ud.

Med venlig hilsen

Ieet

De data må vel ikke udleveres uden en dommerkendelse - ergo må data være ulovligt tilvejebragt. 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind×
×
  • Opret ny...