Jump to content
Velkommen til Jubii Debat
Andr4720

Stævnet i retten pga. ulovlig download og fildeling

Recommended Posts

ThomasSneum
For 15 minutter siden, DenBruneMunk skrev:

Tror desværre ikke at mange , som muligvis får disse breve, tænker over dette, og ja, bukker for anklagen og indgår forlig, uden at vedkendes sagens emne.

Datatilsynet er gjort opmærksom på dette, så måske får det konsekvenser for deres adfærd.

Jeg kan oplyse at ud af en lang liste af årsager til at data ikke må udleveres/bruges (før GDPR) bla. er listet følgende:

...

Dette er særligt væsentligt i forhold til persondatareguleringen, da det følger af »Finalité-princippet« i persondatalovens § 5, stk. 2 og persondatadirektivets art. 6, stk. 1, litra b, at behandlingen af persondata alene må ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og ikke senere må viderebehandles til hermed uforenelige formål. Formålet med dette princip er, at de registrerede skal kunne vide hvilke formål deres oplysninger anvendes til, og vide at oplysningerne ikke behandles til andre uforenelige formål, se i den forbindelse U.2017.1092Ø.

Idet logningsreglerne ikke nævner udlevering af logningsdata til civiles forfølgelse af ophavsretlige krænkelser som et formål, og dette må betragtes som uforeneligt med formålet for logningsdata - at der kan ske udlevering til politiet ved alvorlig forbrydelse - vil udlevering derfor være i strid med Finalité-princippet.

3.3 EU-dommene - Tele 2 og Digital Rights Ireland

Det europæiske logningsdirektiv blev kendt ugyldigt af EU-domstolen i Digital Rights Ireland dommen (C-293/12). Som konsekvens af dette er medlemsstaternes logningsregler nu baseret på hjemlen i E-databeskyttelsesdirektivets art. 15, hvilket også er tilfældet for den danske logningsbekendtgørelse.

Grænsen for anvendelsen af logningsdata blev optrukket yderligere i Tele2/Watson-dommen (C-203/15 og C-698/15), hvor EU-domstolen afgjorde, at de svenske logningsregler ikke levede op til kravene i Chartret, da logningen var for bred og udifferentieret, præmis 110-112. Domstolen behandlede herefter myndighedernes adgang til logningsdata i præmis 114-119, og konkluderede, at myndighedernes adgang skal være begrænset til det strengt nødvendige. Det er endvidere et absolut krav, at

»Hvad angår de mål, som kan begrunde en national lovgivning, der fraviger princippet om fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation, bemærkes, at for så vidt som opregningen af de mål, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, første punktum, i direktiv 2002/58, er udtømmende, således som det er blevet fastslået i denne doms præmis 90 og 102, skal adgangen til de lagrede data faktisk og præcist opfylde et af disse mål. For så vidt som det mål, der forfølges med den pågældende lovgivning, skal stå i forhold til alvoren af det indgreb i de grundlæggende rettigheder, som denne adgang indebærer, følger det desuden heraf, at det på området for forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser alene er bekæmpelse af grov kriminalitet, der kan begrunde en sådan adgang til de lagrede data.« (Præmis 115)

I forlængelse heraf fortsatte EU-domstolen, at foranstaltninger skal »… fastsætte klare og præcise regler, der angiver, under hvilke omstændigheder og på hvilke betingelser udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester skal give de kompetente nationale myndigheder adgang til de pågældende data«, præmis 116.

De begærede oplysninger i denne sag er logningsdata, der alene er opbevaret af teleselskaberne til bestemte vigtige hensyn, der ikke omfatter forfølgelsen af civilretlige krav. Der er ingen klare og præcise regler i dansk ret om, at logningsdata kan udleveres til private til at forfølge civile krav, og CMS’ baserer sin begæring på de generelle editionsregler. Udlevering af logningsdata til CMS’ forfølgelse af civilretlige krav, på baggrund af editionsreglerne, er derfor uforeneligt med Tele2/Watson-dommen.

Dette bekræftes af Europaudvalget, der i 2017 skrev, at »De danske logningsregler går videre end det nu ugyldige EU-logningsdirektiv. Men de danske regler indeholder samtidig en del betingelser, som den nye dom forudsætter for logning og for politiets adgang til logningsdata. Disse betingelser er oplistet i retsplejelovens § 781 - § 784: - det er alene politiet, der må få telelogningsdata udleveret …«.

Selv hvis udlevering kunne ske til forfølgelse af civile retssager, ville det være betænkeligt, hvis private virksomheder havde nemmere ved at få udleveret logningsdata end politiet og myndighederne. Udlevering til civile bør derfor alligevel kun ske i tilfælde, der er sammenlignelige med grov kriminalitet.

CMS’ eget vidne udtalte til hovedforhandlingen i 1. instans, at ophavsretskrænkelserne i denne sag ikke er alvorlig kriminalitet, men skal ses som tyveri af tyggegummi og parkeringsbøder

...

Udleveringen af dataen er derfor ulovlig - og det er kun blevet strammet efter GDPR. 

Men det er nok mest "virkbart" hvis det kommer fra en advokat.

Jeg ville personligt anfægte lovligheden af den indsamlede data, og ikke andet.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
DenBruneMunk
For 1 time siden, ThomasSneum skrev:

CMS’ eget vidne udtalte til hovedforhandlingen i 1. instans, at ophavsretskrænkelserne i denne sag ikke er alvorlig kriminalitet, men skal ses som tyveri af tyggegummi og parkeringsbøder

Som billede tidligere antyder, så omhandler sagen også "småsag", så det kan vist aldrig blive grov kriminalitet, og jo privat søgsmål men deres bevis grundlag er nok ugyldigt i 2019.

Desværre for mange, så gider de jo ikke kæmpe, de frygter oftest at kravet vokser, som trusler gør.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Fyssen

Vil man kunne sagsøge dem for stadig at have min data? Jeg har bekræftelse på de så sagen som afsluttet, dengang jeg fik brevene fra dem, da jeg skrev jeg ikke kendte noget til det? Hvis de så sagen som afsluttet, er der overhoved ikke nogen relevans i at have min data. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
DenBruneMunk
For 23 minutter siden, Fyssen skrev:

Vil man kunne sagsøge dem for stadig at have min data? Jeg har bekræftelse på de så sagen som afsluttet, dengang jeg fik brevene fra dem, da jeg skrev jeg ikke kendte noget til det? Hvis de så sagen som afsluttet, er der overhoved ikke nogen relevans i at have min data. 

Jeg har intet juridisk grundlag for at sige det men gå den anden vej, anmeld dem til datatilsynet, da du har en begrundet frygt for at de misbruger din data, og opbevarer dem, uden grund.

Så tager du den vej igennem, da datatilsynet ikke bare ser på sagen men også udsteder bøder, så i forhold til dit krav, så vil datatilsynet altså også give dem en klækkelig bødesum oveni. Det synes jeg er på sin plads, når mange har kaldt dem gribbe igennem, de sidste år, og nu skal de gribbe da prøve GDPR og de bøder som følger når man ikke følger dem. Der er i hvert en begrundet tvivl om de må, og det kan datatilsynet jo hjælpe dig med at begrunde.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Fyssen
For 5 minutter siden, DenBruneMunk skrev:

Jeg har intet juridisk grundlag for at sige det men gå den anden vej, anmeld dem til datatilsynet, da du har en begrundet frygt for at de misbruger din data, og opbevarer dem, uden grund.

Så tager du den vej igennem, da datatilsynet ikke bare ser på sagen men også udsteder bøder, så i forhold til dit krav, så vil datatilsynet altså også give dem en klækkelig bødesum oveni. Det synes jeg er på sin plads, når mange har kaldt dem gribbe igennem, de sidste år, og nu skal de gribbe da prøve GDPR og de bøder som følger når man ikke følger dem. Der er i hvert en begrundet tvivl om de må, og det kan datatilsynet jo hjælpe dig med at begrunde.

Planen er også at ringe til datatilsynet imorgen for at høre hvilke rettigheder jeg har med min konkrete sag.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
chromea

Lidt over halvvejs nede på denne side kommenterer NJORD på deres behandling af data og datatilsynets holdning til deres praksis(bare søg på siden efter "datatilsyn": https://www.njordlaw.com/da/download-og-fildeling-af-film/sporgsmal-og-svar-vedrorende-ulovlig-fildeling-og-download/

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 9 timer siden, chromea skrev:

Lidt over halvvejs nede på denne side kommenterer NJORD på deres behandling af data og datatilsynets holdning til deres praksis(bare søg på siden efter "datatilsyn": https://www.njordlaw.com/da/download-og-fildeling-af-film/sporgsmal-og-svar-vedrorende-ulovlig-fildeling-og-download/

Det ændre på ingen måde loven som oplyser, at data alene kan udleveres ved dommerkendelse og ved seriøse lovovertrædelser. Det omfatter altså ikke download af en film.

Der har været stadfæstet lovligheden af udlevering af data, i sager som omfattede mange titler og større distribution. Njord sagsøger typisk på een titel (småtings afd.)

Njord henviser til en afgørelse fra 2016, men i 2017 blev det stadfæstet ved domstolene, at data IKKE må udleveres ved små forbrydelser - at det er en krænkelse, hvis privataktører har letter ved dataudlevering, end politiet/myndighederne har.

Og desuden har det ikke været vurderet efter de nye strammere regler GDPR.

....

Det lyder som om at Njord påstår at de har opnået en dommerkendelse, før de retter henvendelse til privatpersoner - dette tvivler jeg på. Da der altså i 17 blev afgjort, at data kun kan udleveres ved seriøse og alvorlige forbrydelser. At hente en film, sidestilles med at stjæle en pakke tyggegummi. Altså ikke alvorligt.

Screenshot_20190715-080902~2.jpg

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Andr4720
For 12 minutter siden, Ieet skrev:

Hej alle,

Uha et spænde emne.

Lad mig starte med at prøve at få denne til at dø; GDPR. De er igang med en verserende sag og har derfor et behov for data. Det er ikke ulovligt for dem at beholde disse data intil 5 år efter en afslutning på den igangværende sag. Hvis data er udleveret i modstrid med lovgivningen er det den der udleverede data som begik lovbrudet og ikke modtager.

Og så til sagen...

Det de sender du er skræmmebreve. De er dog ganske villige til at tage en eventuel retssag og rets møder - i hvert fald en "stikprøve" for at se om det giver resultater.

Er du uheldig nok til at blive stævnet til et indledende rets-møde så er det fordi de håber og forventer at det yderligere pres vil få dig til at indrømme.

Jeg ved ikke hvad du tidligere har skrevet og sagt, men mindst een sag fra Roskilde er afgjort efter rets-mødet, hvor essensen i sagsøgtes forklaring var:
"Det er bevidst ideologisk valg at jeg har haft åbent internet uden password. Jeg nyder godt af tilsvarende når jeg er på ferie og vil lade andre have samme informations-frihed."

Dette blev ikke af retten vurdet som uagtsomhed og sagen blev afgjort til fordel for sagsøgte.

Så mit råd er; Hvis du ikke har foretage ulovlig film download, så informer om dette. Gentag dette ved samtlige retsmøder. Og informere om at du sikkert har haft delt netværk enten uden password eller med standard password. I øvrigt har de fleste haft en gammel trådløs router de sikkert har skiftet i mellemtiden.

Personligt ville jeg tage den i retten og gentage så mange gange de ønskede.

Hvis du har foretaget ulovlig download og har ulovlige ting på din computer ...

Jeg ønsker jer held og lykke med sagerne.

Med venlig hilsen

Ieet

 

Lige præcis!

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Misscaben

Tak “Leet”. Det du foreslår lyder rigtig fornuftigt.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
DenBruneMunk
For 1 time siden, Ieet skrev:

Lad mig starte med at prøve at få denne til at dø; GDPR. De er igang med en verserende sag og har derfor et behov for data. Det er ikke ulovligt for dem at beholde disse data intil 5 år efter en afslutning på den igangværende sag. Hvis data er udleveret i modstrid med lovgivningen er det den der udleverede data som begik lovbrudet og ikke modtager.

Pointen er ikke om de må opbevare dem efter en afsluttet sag men at de opbevarer information på tusinder af mennesker siden 2017, som aldrig har fået anlagt en sag, og derfor er der ikke et valid grundlag for at arkivere dem, hvis intentionerne kun er , måske kan vi bruge dem om 2 år. Hertil følger at de ulovligt gemmer data uden en åben sag med en anklage, og at der ikke er samtykke fra disse ejere eller indhentet nogen nye godkendelser efter GDPR reglerne blev strammet (for vi har haft dataloven i mange år)

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind×
×
  • Opret ny...