silberbrand

Studieinaktiv

Recommended Posts

silberbrand

Hej debatten
Jeg er en 21-årig dreng ved navn Benjamin, som har et spørgsmål om en tvist, som jeg vil høre om i har en god løsning på.
Min kæreste og jeg flyttede til København her i sommers for at studere begge to, jeg går på Jura og hun ville starte på HF. Efter et halvt års tid fandt hun hurtigt ud af, at pga klassens forhold og andre stress faktorer ville hun opgive studiet og starte på Detail uddannelsen i stedet. Hun valgte derfor at droppe ud af HF d 25/12/2018 og startede på Detail 21/1/2019. Hun gik lidt på denne uddannelse og fandt derefter ud af at hun nok hellere ville tilbage til sine nye venner og veninder igen på HF (ja lidt hoppende rundt må man jo gøre). Hun snakkede derfor med sin studievejleder og fik at vide hun sagtens kunne komme tilbage til HF uden betingelser. Da hun så startede på HF igen her d 1/2/2019 opdagede hun at skolen havde givet hende skriftligt fravær for de opgaver fra perioden 25/12/2018 - 1/2/2019 (altså perioden hvor hun gik på detail). Det har så gjort at hun er blevet erklæret studieinaktiv og ikke kan modtage SU. Hun fik at vide herefter at hvis hun nu afleverede alle opgaverne før 20/2/2019 (imorgen) ville det være muligt at erklære hende aktiv igen. Hun har nu knoklet derudaf og har fået afleveret alle de forsømte opgaver. Skolen vil dog stadig ikke erklære hende aktiv, da der er nogle af hendes lærer der er på ferie og det er udelukket at de vil rette hendes fravær, selvom hun står med opgaverne i hånden foran kontoret. Hun vil derfor fortsat være studieinaktiv og skal tilbagebetale hendes SU fra januar, samt hun modtager ikke SU fra februar og marts, da hverken rektor eller kontor vil hjælpe hende - desuden siger kontoret at rektoren slet ikke tager imod elevsamtaler, har i hørt magen til dette?
Mit spørgsmål er til jer om der er en løsning på dette eller om hun blot må acceptere at systemet ikke rigtig er til nogen hjælp. Hun er 19 år og står til at skulle pantsætte forskellige værdier for at have råd til husleje, da hverken jeg eller hendes far har økonomi til at betale de penge der mangler. Kan dette være rigtigt?
Mvh to meget forvirrede teenagere

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Det lyder mærkeligt at HF har indberettet at din kæreste var inaktiv på studiet, hvis hun var holdt op på studiet. Så skulle det jo være dét de havde indberettet. Så det lyder som om hun slet ikke officielt holdt op på HF, men bare udeblev, for så giver det jo mening at indberette hende som inaktiv.

Men når hun er indberettet som studieinaktiv, så skal hun søge om SU helt forfra. Og ansøgningen skal være modtaget i minSU inden udgangen af februar, hvis hun skal have en chance for at få SU fra februar, jf. SU-bekendtgørelsen § 43, stk. 1.

Det er noget vrøvl når skolen har sagt at de kan erklære hende aktiv hvis hun afleverer de tidligere opgaver. Man kan ikke være studieaktiv med tilbagevirkende kraft. Uanset hvor mange opgaver hun nu afleverer, ændrer det ikke ved at hun har været inaktiv fra 25/12-18 til 1/2-19. Og som sagt skal hun under alle omstændigheder søge om SU på ny.

Og mht. til hendes akutte økonomiske problemer, synes jeg hun først skal forsøge at få en aftale med sin udlejer om at få henstand med huslejen. Og hvis udlejeren ikke vil gå med til det, synes jeg hun skal forsøge at få et bevilliget overtræk i sin bank, alternativt et lån. Et bevilliget overtræk vil sige at hun får lov til at overtrække sin konto med et vist beløb, i en vis periode. Men hun må for alt i verden ikke tage et quicklån – de er roden til alt ondt! Men en studerende har jo nok ikke så gode chancer for at få bevilliget overtræk eller lån….

Hvis ingen af delene kan lade sig gøre, og det kommer så vidt at hun modtager en tilkendegivelse fra sin udlejer om at hendes lejemål vil blive ophævet hvis ikke hun betaler huslejen, kan hun muligvis være berettiget til midlertidig huslejehjælp, i h.h.t. Aktivloven § 81a, stk. 1 og 3, som lyder (jeg har fremhævet det vigtigste):

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 3 Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.

Jeg tror ikke umiddelbart hun skal bekymre sig om det jeg ikke har fremhævet.

Bemærk at det er afgørende at hun først har forsøgt de andre ting jeg har nævnt, ellers får hun ikke nogen hjælp! Det er også muligt at det forhold at hun kan skaffe huslejen ved at pantsætte nogle ting, gør at hun ikke kan få hjælp.

Hun kan evt. også få hjælp til de nødvendige af sine øvrige udgifter efter Aktivloven § 81, som lyder:

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Hvis hun ikke kan få hjælp til sin husleje efter § 81a, er det muligt hun også kan få hjælp til dén, efter denne paragraf.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
silberbrand
For 13 timer siden, IHS skrev:

Det lyder mærkeligt at HF har indberettet at din kæreste var inaktiv på studiet, hvis hun var holdt op på studiet. Så skulle det jo være dét de havde indberettet. Så det lyder som om hun slet ikke officielt holdt op på HF, men bare udeblev, for så giver det jo mening at indberette hende som inaktiv.

Men når hun er indberettet som studieinaktiv, så skal hun søge om SU helt forfra. Og ansøgningen skal være modtaget i minSU inden udgangen af februar, hvis hun skal have en chance for at få SU fra februar, jf. SU-bekendtgørelsen § 43, stk. 1.

Det er noget vrøvl når skolen har sagt at de kan erklære hende aktiv hvis hun afleverer de tidligere opgaver. Man kan ikke være studieaktiv med tilbagevirkende kraft. Uanset hvor mange opgaver hun nu afleverer, ændrer det ikke ved at hun har været inaktiv fra 25/12-18 til 1/2-19. Og som sagt skal hun under alle omstændigheder søge om SU på ny.

Og mht. til hendes akutte økonomiske problemer, synes jeg hun først skal forsøge at få en aftale med sin udlejer om at få henstand med huslejen. Og hvis udlejeren ikke vil gå med til det, synes jeg hun skal forsøge at få et bevilliget overtræk i sin bank, alternativt et lån. Et bevilliget overtræk vil sige at hun får lov til at overtrække sin konto med et vist beløb, i en vis periode. Men hun må for alt i verden ikke tage et quicklån – de er roden til alt ondt! Men en studerende har jo nok ikke så gode chancer for at få bevilliget overtræk eller lån….

Hvis ingen af delene kan lade sig gøre, og det kommer så vidt at hun modtager en tilkendegivelse fra sin udlejer om at hendes lejemål vil blive ophævet hvis ikke hun betaler huslejen, kan hun muligvis være berettiget til midlertidig huslejehjælp, i h.h.t. Aktivloven § 81a, stk. 1 og 3, som lyder (jeg har fremhævet det vigtigste):

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 3 Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.

Jeg tror ikke umiddelbart hun skal bekymre sig om det jeg ikke har fremhævet.

Bemærk at det er afgørende at hun først har forsøgt de andre ting jeg har nævnt, ellers får hun ikke nogen hjælp! Det er også muligt at det forhold at hun kan skaffe huslejen ved at pantsætte nogle ting, gør at hun ikke kan få hjælp.

Hun kan evt. også få hjælp til de nødvendige af sine øvrige udgifter efter Aktivloven § 81, som lyder:

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Hvis hun ikke kan få hjælp til sin husleje efter § 81a, er det muligt hun også kan få hjælp til dén, efter denne paragraf.

Mange tak
Det er et rigtigt informativt svar du giver og jeg er helt med på, hvordan hun kan få ydet hjælp.

Det er sådan at hun var officielt holdt op, da hun var meldt til et andet studie. Det er derfor situationen med skolen er så grotesk. Jeg ved virkelig ikke hvordan vi skal trænge ind til ledelsen og få stoppet det her lære vs elev snask der oppe at køre på den skole. De vil fortsat ikke erklære hende aktiv, da fraværet ikke er blevet slettet af lærerne og kontoret hjælper ikke, samt rektor vil ikke engang høre på hende.
Nogle forslag?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Skolen skal ikke erklære hende aktiv – hun er røget helt ud af SU-systemet, så hun skal søge SU på ny. Uanset om man er inaktiv, eller man holder op på en uddannelse eller skifter uddannelse, så ryger man ud af SU-systemet, og skal søge på ny.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
silberbrand
For 3 timer siden, IHS skrev:

Skolen skal ikke erklære hende aktiv – hun er røget helt ud af SU-systemet, så hun skal søge SU på ny. Uanset om man er inaktiv, eller man holder op på en uddannelse eller skifter uddannelse, så ryger man ud af SU-systemet, og skal søge på ny.

Ja det ved hun, men ansøgningen bliver ikke accepteret, når skolen ikke vil erklære hende aktiv

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Hun kan jo altid prøve at henvende sig til skolens bestyrelse, om ikke andet i håb om at de vil gennemtrumfe at rektor skal høre på hende.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
silberbrand
For 3 timer siden, IHS skrev:

Hun kan jo altid prøve at henvende sig til skolens bestyrelse, om ikke andet i håb om at de vil gennemtrumfe at rektor skal høre på hende.

Hvilken bestyrelse? Vi troede begge det højeste var rektoren

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

En skole har vist altid en bestyrelse. Hvis du surfer lidt rundt på skolens website, kan du sikkert finde frem til oplysninger om bestyrelsen. Oplysningerne står typisk under et menupunkt som ”Om skolen”.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
silberbrand
On 22.2.2019 at 20:37, IHS skrev:

En skole har vist altid en bestyrelse. Hvis du surfer lidt rundt på skolens website, kan du sikkert finde frem til oplysninger om bestyrelsen. Oplysningerne står typisk under et menupunkt som ”Om skolen”.

Nu har vi haft fat i skolens bestyrelse og rektor. Hun er nu blevet erklæret aktiv igen, men de vil ikke give hende lov til at søge om su før i slutningen af marts. Kan det være rigtigt?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Det er skolen der ikke vil give hende lov til at søge om SU før slutningen af marts?

Hvad er deres begrundelse?

Hvis hun søger i slutningen af marts, får hun så SU fra og med marts, ellers først fra april, efter hvad de siger?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind