Patrioten

Hvad er op og ned ?

Recommended Posts

Patrioten

Indvandringens pris bliver ofte debatteret og stribevis af links lægges frem som bevis på enten det ene eller det andet, men hvordan beregner man egentlig de reelle udgifter ved ikke vestlig indvandring ?

De officielle tal fra DST og Rockwool fonden omhandler mest de direkte udgifter hvilket i 2017 udgjorde 33 mia.

De indirekte udgifter derimod er sværere at beregne da det fordrer indsigt i rigtig mange instansers regnskaber.

Udgifter i forb. med SSP samarbejdet, ungdomspensioner og andre kommunale tiltag.

Udgifter i forb. med genopførelse af nedbrændte ungdomsklubber og øvrige institutioner.

Udgifter i forb. med ghetto områders ombygninger og øvrige tryghedsskabende foranstaltninger.

Udgifter i forb. med udrykninger til afbrændinger i ghettoer, herunder containere og biler.

Udgifter i forb. med voldsofre samt sagsomkostninger forbundet dertil.

Udgifter i forb. med politibevogtning af udsatte danskere.

Udgifter i forb. med overvågning af indvandrerbander..

Udgifter i forb. med hjemvendte IS sympatisører.

Udgifter i forb, med social kontrol, tilflugtssteder mm.

osv. osv. osv..listen kan fortsætte i det uendelige !

Dertil skal tillægges at x antal tusinde ikke vestlige indvandrere hvert år bliver “danske” og glider ud af statistikkerne.

Disse indirekte udgifter som altid benævnes mørketal bevirker at de reelle udgifter mangedobles og det giver ingen mening at man kun diskuterer de direkte udgifter når virkeligheden er en helt anden !

Er du enig eller uenig ?

 

 

  • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
dewey

Disse indirekte udgifter som altid benævnes mørketal bevirker at de reelle udgifter mangedobles og det giver ingen mening at man kun diskuterer de direkte udgifter når virkeligheden er en helt anden !

Er du enig eller uenig ?

100% enig

 

https://vafo.dk/laeserbrev/Flygtninge-og-indvandrere-koster-langt-mere-end-36-mia-kr-aarligt/artikel/567874

 Fra tid til anden opstår der polemik omkring Danmarks udgifter til ikke-vestlige indvandrere.

De officielle tal siger omkring 36 mia. kr. årligt (i 2018), men de virkelige udgifter er langt større.

Således kom der i april 2017 en økonomisk analyse fra Finansministeriet. I bilag 3 tabel 1 kan man læse følgende:

Udgiften til ikke-vestlige indvandrere udgør 55 mia. kr/år og til deres efterkommere 23 mia. kr./år, i alt 78 mia. kr./år.

Når medierne så siger, at udgiften var på omkring 33 mia. kr. årligt i 2017, så hænger det sammen med, at Finansministeriets analyse primært drejer sig om nettoudgifter!

Man har åbenbart fratrukket skat og afgifter - indbetalt af indvandrere og efterkommere på 45 mia. kr. om året - og kommer så "ned" på de 33 mia. kr. årligt.

Men det ligner ren talmanipulation. For når man siger, at udgifter til for eksempel sygehuse er på omkring 40 mia. kr. årligt, så fratrækker man jo ikke her de ansattes betalinger til skat og afgifter!

Ifølge Finansministeriet er udgiften til ikke-vestlige indvandrere på 78 mia. kr. årligt (analyse april 2017).

Man behøver ikke at være nationaløkonom for at kunne regne ud, at det kun er et spørgsmål om tid, før hele det danske velfærdssystem vil bryde totalt sammen.

 

  • Synes godt om 3

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum

Faktatjek: Giver danskerne plus og indvandrerne minus i statskassen?

Størstedelen af udgifterne går til børn og unge

I omtalen af rapporten fik flere medier nævnt, at en stor del af udgiften til indvandrere og efterkommere forklares med, at der er mange unge i netop den befolkningsgruppe. Faktisk er 91 procent af de ikke-vestlige efterkommere under 30 år. Og samlet set er mere end 80 procent af alle efterkommere under 25 år. Derfor må man, ifølge de eksperter Detektor har talt med, forvente, at mange i de grupper enten går i daginstitution eller er under uddannelse og derfor ikke betaler skat endnu.

Men den store gruppe af børn og unge kan også ende med at være positivt for Danmark, forklarer professor Bo Sandemann Rasmussen:

- Den gruppe, som analysen drejer sig om, kunne i princippet godt over deres liv give et overskud. Det behøver ikke være negativt set over hele livsforløbet. For kommer man som indvandrer og får et arbejde, så vil man formentlig ende med at give et positivt bidrag. Og det siger analysen ikke noget om.

Hvis gruppen ikke talte med i regnestykket, ville de ikke-vestlige indvandrere derfor kun koste den danske stat 16 milliarder.

---------

Så er beløbet skrumpet til 16 milliarder.

Og hvis vi så trækker reelle flygtninge fra?

---------

Nye tal fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at ikke-vestlig indvandring er en overskudsforretning, hvis man fratrækker udgifterne til de flygtninge, som Danmark modtager ifølge vores internationale forpligtelser. 

https://politiken.dk/debat/profiler/zenia-stampe/art5609318/Hov.-Ikke-vestlig-indvandring-er-en-overskudsforretning-opdateret

--------

Og udgifterne vil alene blive reduceret, pga. færre ikke-vestlige ankommer fremover: 3 ½ mia.

--------

I de fire alternativscenarier vil befolkningsstørrelsen blive reduceret, som følge af

den lavere indvandring fra ikke-vestlige lande. Sænkes den årlige ikke-vestlige ind-

vandring fra knap 18.000 til fx 10.000 vil dette mindske befolkningen med ca.

54.000 personer i 2025,

jf. tabel 1.

Heraf skyldes ca. 49.000 færre ikke-vestlige ind-

vandrere, mens der vil være 5.000 færre børn af ikke-vestlige indvandrere.

Effekten af lavere ikke-vestlig indvandring på de offentlige finanser afhænger i høj

grad af beskæftigelsesomfanget. Finansministeriet har tidligere vist, at ikke-vestlige

indvandrere, der er i beskæftigelse, i gennemsnit bidrager positivt til de offentlige

finanser,

jf. Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015

fra februar 2018.

Sænkes den årlige ikke-vestlige indvandring fra knap 18.000 til fx 10.000, ventes

dette at styrke de offentlige finanser i 2025 med ca. 3¼ mia. kr. Heraf kan ca. 2�½

mia. kr. henføres direkte til ikke-vestlige indvandrere, mens ca. ¾ mia. kr. kan

henføres til børn af ikke-vestlige indvandrere.

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/217/svar/1493621/1902570/index.htm

--------------------------

Vi er nu meget, meget lang væk fra de årlige udgiver på 33 mia. 

Og som vi alle er blevet enige om. så vil ikke-vestlige bidrage positivt, hvis de får selv meget lave indkomster. Og flere og flere ikke-vestlige kommer jo i arbejde. 

--------------------------

Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere

https://www.regeringen.dk/media/4884/beskaeftigelsenstigeindvandringrapport.pdf

 

--------------------------

I samme rapport fra ovenstående, kan man også læse følgede: 

Det er forventeligt, at ikke-vestlige indvandrere med et erhvervsmæssigt opholdsgrundlag har en højere beskæftigelsesfrekvens end asylmodtagere mv., da beskæftigelse er en forudsætning for opholdstilladelsen, herunder for medføl-gende familie.

Der kan dog være flere årsager til, at flygtninge og asylmodtagere har en særlig lav arbejdsmarkedstilknytning, herunder manglende eller begrænsede sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer samt eventuelle fysiske og psykiske traumer mv. De ikke-vestlige indvandrere i Danmark er en forholdsvis stor gruppe og en potentiel arbejdskraftressource. I 3. kvartal 2017 var der i alt 288.000 ikke-vestlige indvandrere mellem 18-64 år. Heraf er 56.000 personer med asyl og familiesammenført til asyl som opholdstilladelse, mens erhverv og øvrige opholdsgrundlag (herunder studerende og familiesammenførte til andre end asylmodtagere) udgør hhv. 25.000 og 104.000

---------------------------

 

Opsumering: 

Det er korrekt at man ikke finder mange studier/analyser af ikke-vestlig indvanding, hvor man frasorterer flygtninge. Men flere rapporter, påpeger at det er helt forventeligt at flygtninge typisk vil have en lavere tilknytning til arbejdsmarked (læs evt. linket rapporter ovenstående) 

De magiske tal på 33 mia. som ikke-vestlige skulle koste årligt, er hurtigt indsnævret til 16 mia. - og yderligere undersøgelser viser, at det naturlige fald i ikke-vestlige indvandre i årene fremover, sammen holdt med en øget tilknytning til arbejdsmarked, vil reducerer udgiften stærkt. Det naturlige fald vil alene stå for 3-4 mia. - Den øgede tilknytning til arbejdsmarked, vil have en endnu større påvirkning.

Vi er altså et godt stykke under 10 mia. 

Kan vi så lave regnstykket hvor vi trækker udgiften til reelle flygtninge fra, så er vi ikke langt fra et positivt bidrag. 

Etniske danskere bidrager årligt negativt. Det er der gode grunde til. Vi har lange perioder uden for arbejdsmarked, som unge og gamle, og vi får penge for at uddanne os.

Det er reelt kun vestlig indvanding som bidrager positivt, af samme årsag som danskere ikke gør det. De har uddannelse med hjemmefra, og går direkte ud på arbejdsmarked. 

Hvis vi ser på ikke-vestlig migration (ingen flygtninge), så har de samme kvaliteter.   

  • Haha 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Zorglup

Det koster os utrolige summer og ser kun ud til at blive værre.
Ovenstående indlæg viser med alt tydelighed, at ikke alle forstår problemet. ^^ ;)

  • Synes godt om 3

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 1 minut siden, Zorglup skrev:

Det koster os utrolige summer og ser kun ud til at blive værre.
Ovenstående indlæg viser med alt tydelighed, at ikke alle forstår problemet. ^^ ;)

Ja, du skal tilbage på skolebænken. :lol:

Eller begynd at debatter hvilken præmis du er uenig i. ;)

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Zorglup
For 3 minutter siden, ThomasSneum skrev:

Nye tal fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at ikke-vestlig indvandring er en overskudsforretning, hvis man fratrækker udgifterne til de flygtninge, som Danmark modtager ifølge vores internationale forpligtelser. 

https://politiken.dk/debat/profiler/zenia-stampe/art5609318/Hov.-Ikke-vestlig-indvandring-er-en-overskudsforretning-opdateret

2011 meget farvet og henviser til døde links.
Hvad kan den bruges til ?

  • Synes godt om 2

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 2 minutter siden, Zorglup skrev:

2011 meget farvet og henviser til døde links.
Hvad kan den bruges til ?

Du griber noget ud af kontekst. 
Argumentet er følgende. 

Ikke-vestlige kan meget vel være positive bidragere, hvis man frasorterer vores internationale forpligtelser. 

(I opdaterede undersøgelser, udtales det jo også, at segmentet lige nu er så ungt, at det sagtens kan vise sig, at en indvandre (ikke vestlig)- uden problemer kan vise sig at være en positiv bidrager. ) 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 2 minutter siden, Zorglup skrev:

Problemet er reelt, på trods af enkelte notoriske benægtere.
Og problemet bliver sandsynligvis større over de næste år.
https://www.bt.dk/debat/de-kommer-i-tusindvis-og-de-kommer-ikke-alene?fbclid=IwAR275bme0iw5detEmd6NHKwKNINHa-0O1Yo-BCCMnbDoh0ukCcU6TzWCkFI

Hahah.. ja nu er jeg da overbevist. uha! 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Zorglup

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind