Jump to content
Velkommen til Jubii Debat
nanna1212

Overgang fra SU til job

Recommended Posts

nanna1212

Har været nødtil at droppe min uddannelse af økonomiske årsager og fået job i stedet ..

Men hvad gør man lige ,der er jo et slip på en mdr da SU er forud betalt og løn bagud betalt , kommunen vil ikke hjælpe , så nu står jeg her med en husleje jeg ikke kan betale , og en røv sur udlejer 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 14 timer siden, nanna1212 skrev:

Har været nødtil at droppe min uddannelse af økonomiske årsager og fået job i stedet ..

Men hvad gør man lige ,der er jo et slip på en mdr da SU er forud betalt og løn bagud betalt , kommunen vil ikke hjælpe , så nu står jeg her med en husleje jeg ikke kan betale , og en røv sur udlejer 

 

Den besked jeg fik i min tid... 

Gå i banken og lån pengene.

Du er ikke berettiget til noget - og du kan ikke få bistand, da du ikke er til rådighed for arbejdsmarked. 
Måske har kommunen nogle engangydelser? :gruble

Ellers er du i udlejers vold. Prøv at lav aftaler om henstand, til du kommer ovenpå igen. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
nanna1212

Alt er prøvet , udlejer er SLET ikke til at snakke med 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
ThomasSneum
For 25 minutter siden, nanna1212 skrev:

Alt er prøvet , udlejer er SLET ikke til at snakke med 

Samle dine udgifter sammen. Husleje, varme, mad, forsikringer osv. - og gå så til kommunen og bed om engangsydelse. Det vil sikkert stritte imod, men de har også nogle forpligtelser, og vil i sidste ende nok hjælpe dig. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Britta Y

Kan du ikke tale med din mor eller far, Onkel eller bror (familien generelt) og få et kort lån hos dem så du kan komme igennem månedet. Din løn må jo værer større end din SU indkomst.. 

Ellers lav et budget og vis hvordan du kan betale banken pengene tilbage således at du viser du har styr på det. 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS
On 2/12/2018 at 19:30, nanna1212 skrev:

Har været nødtil at droppe min uddannelse af økonomiske årsager og fået job i stedet ..

Men hvad gør man lige ,der er jo et slip på en mdr da SU er forud betalt og løn bagud betalt , kommunen vil ikke hjælpe , så nu står jeg her med en husleje jeg ikke kan betale , og en røv sur udlejer 

 

Jeg synes det første du skal gøre er at forsøge at få et bevilliget overtræk i din bank, alternativt et lån. Et bevilliget overtræk vil sige at du får lov til at overtrække din konto med et vist beløb, i en vis periode.

Hvis banken ikke vil give dig hverken et bevilliget overtræk eller et lån, og du ikke har andre gode lånemuligheder (du skal ikke tage et quicklån!), så lyder det til at du er berettiget til midlertidig huslejehjælp, i h.h.t. Aktivloven § 81a, stk. 1 og 3, som lyder (jeg har fremhævet det vigtigste):

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 3 Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.

Jeg tror ikke umiddelbart du skal bekymre dig om det jeg ikke har fremhævet.

Det er en forudsætning for at få hjælp efter denne paragraf, at du ikke har kunnet låne penge. Du skal også have forsøgt at få en afdragsordning med din udlejer, selvom jeg kan forstå at det nok er udelukket. Og du skal have modtaget en tilkendegivelse fra din udlejer om at dit lejemål vil blive ophævet hvis ikke du betaler huslejen. Disse punkter er vigtige! Hvis ikke du har gjort dette, får du ikke nogen hjælp.

M.h.t. hvor hurtigt din lejeaftale kan blive hævet, så står reglerne i Lejeloven § 93, stk. 1, litra a, og stk. 2, som lyder:

Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

    a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

Stk. 2 Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. Det i 5. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Det virker måske nok lidt langhåret, men essensen er at inden din udlejer kan hæve lejeaftalen skal han sende dig en besked om at du skylder for huslejen, og at du bliver smidt ud hvis ikke du betaler, og den må han tidligst sende dig efter 3 hverdage efter du skulle have betalt din husleje. Og derefter har du 14 dage til at betale. Og gør du ikke det kan han hæve lejeaftalen, og du skal straks flytte ud af lejligheden, jf. lovens § 95, som lyder:

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m. v. for tiden, indtil han kunne fraflytte med sædvanligt varsel. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren ethvert tab, derunder omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede.

Stk. 2 Udlejeren skal bestræbe sig for at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning i det i stk. 1, nævnte tidsrum, skal fragå i hans krav over for lejeren.

Der er ikke noget med nogen opsigelsesfrist når der er tale om ophævelse af en lejeaftale, det er kun når der er tale om en opsigelse.

Du kan evt. også få hjælp til de nødvendige af dine øvrige udgifter efter Aktivloven § 81, som lyder:

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Hvis du ikke kan få hjælp til din husleje efter § 81a, er det muligt du også kan få hjælp til dén, efter denne paragraf.

Nu skriver du godt nok at du allerede har snakket med kommunen, og at de ikke vil hjælpe dig. Og nu ved jeg jo ikke noget om hvor meget i detaljer du har snakket med kommunen om din situation. Men jeg synes du skal snakke med kommunen igen, henvise til disse paragraffer fra Aktivloven, og fortælle dem nærmere om din situation. Man skal ikke give op bare fordi man én gang har fået et afslag!

  • Synes godt om 4

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
DDR

en kommune skal man ikke snakke med men få det hele ned på skrift....de er nogle banditter til at sige ting som ikke helt har hold i virkligheden

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Britta Y
For 19 timer siden, IHS skrev:

Jeg synes det første du skal gøre er at forsøge at få et bevilliget overtræk i din bank, alternativt et lån. Et bevilliget overtræk vil sige at du får lov til at overtrække din konto med et vist beløb, i en vis periode.

Hvis banken ikke vil give dig hverken et bevilliget overtræk eller et lån, og du ikke har andre gode lånemuligheder (du skal ikke tage et quicklån!), så lyder det til at du er berettiget til midlertidig huslejehjælp, i h.h.t. Aktivloven § 81a, stk. 1 og 3, som lyder (jeg har fremhævet det vigtigste):

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 3 Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.

Jeg tror ikke umiddelbart du skal bekymre dig om det jeg ikke har fremhævet.

Det er en forudsætning for at få hjælp efter denne paragraf, at du ikke har kunnet låne penge. Du skal også have forsøgt at få en afdragsordning med din udlejer, selvom jeg kan forstå at det nok er udelukket. Og du skal have modtaget en tilkendegivelse fra din udlejer om at dit lejemål vil blive ophævet hvis ikke du betaler huslejen. Disse punkter er vigtige! Hvis ikke du har gjort dette, får du ikke nogen hjælp.

M.h.t. hvor hurtigt din lejeaftale kan blive hævet, så står reglerne i Lejeloven § 93, stk. 1, litra a, og stk. 2, som lyder:

Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

    a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

Stk. 2 Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. Det i 5. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Det virker måske nok lidt langhåret, men essensen er at inden din udlejer kan hæve lejeaftalen skal han sende dig en besked om at du skylder for huslejen, og at du bliver smidt ud hvis ikke du betaler, og den må han tidligst sende dig efter 3 hverdage efter du skulle have betalt din husleje. Og derefter har du 14 dage til at betale. Og gør du ikke det kan han hæve lejeaftalen, og du skal straks flytte ud af lejligheden, jf. lovens § 95, som lyder:

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m. v. for tiden, indtil han kunne fraflytte med sædvanligt varsel. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren ethvert tab, derunder omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede.

Stk. 2 Udlejeren skal bestræbe sig for at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning i det i stk. 1, nævnte tidsrum, skal fragå i hans krav over for lejeren.

Der er ikke noget med nogen opsigelsesfrist når der er tale om ophævelse af en lejeaftale, det er kun når der er tale om en opsigelse.

Du kan evt. også få hjælp til de nødvendige af dine øvrige udgifter efter Aktivloven § 81, som lyder:

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Hvis du ikke kan få hjælp til din husleje efter § 81a, er det muligt du også kan få hjælp til dén, efter denne paragraf.

Nu skriver du godt nok at du allerede har snakket med kommunen, og at de ikke vil hjælpe dig. Og nu ved jeg jo ikke noget om hvor meget i detaljer du har snakket med kommunen om din situation. Men jeg synes du skal snakke med kommunen igen, henvise til disse paragraffer fra Aktivloven, og fortælle dem nærmere om din situation. Man skal ikke give op bare fordi man én gang har fået et afslag!

Det lyder som en god ide! Viste slet ikke det eksisterede. 

  • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
snoozz

Ja du skal helt klart snakke med kommunen. - igen ! Og gøre dem opmærksom på at hvis du bliver hjemløs for den ene måneds skyld, så koster en hjemløs person omtrent 50000 kr om måneden, alene det burde få dem til at hjælpe dig.

Men ellers ja, ring til onkler og tanter og venner, mon så ikke du kan skabe sammen til en husleje? Når de ved du nu får job og derfor flere penge til at betale tilbage på relativt kort tid?

Naturligvis er din udlejer sur over ikke at have fået sine penge, det er jo nærmest hans job ;)

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Britta Y
For 19 timer siden, snoozz skrev:

Ja du skal helt klart snakke med kommunen. - igen ! Og gøre dem opmærksom på at hvis du bliver hjemløs for den ene måneds skyld, så koster en hjemløs person omtrent 50000 kr om måneden, alene det burde få dem til at hjælpe dig.

Men ellers ja, ring til onkler og tanter og venner, mon så ikke du kan skabe sammen til en husleje? Når de ved du nu får job og derfor flere penge til at betale tilbage på relativt kort tid?

Naturligvis er din udlejer sur over ikke at have fået sine penge, det er jo nærmest hans job ;)

Enig

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind×
×
  • Opret ny...