Arkiveret

Emnet er arkiveret og er nu lukket for yderligere svar.

godtnavn

Opgive kortoplysninger over telefon

Recommended Posts

godtnavn

Jeg vil lige høre om det er mig der tager fejl, synes det virkede meget forkert, men vil lige tjekke det ikke er mig der er dum før jeg brokker mig.

 

Jeg skulle købe noget over nettet (dsb) den melder fejl og vil ikke lade mig gå til betalingssiden. Derfor ringer jeg til dem for at finde hvad jeg gør galt. De kan se der er fejl i deres system og tilbyder at de manuelt kan lade købet gå igennem for mig, jeg skal bare lige give mine kortoplysninger via telefonen. Det vil jeg ikke, da jeg har hørt at intet dækker hvis det bliver misbrugt og man selv har givet numrene til en anden person. Har lige fra barnsben lært at det gør man selvfølgelig ikke, men omvendt virker det som det er normal procedure hos dem. 

 

Hvad havde I gjort, og hvad ville være rigtig? Og har jeg ret i at misbrug ville være for min egen regning når nu jeg har givet alle oplysninger til et andet menneske? Hjælp!

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
wh1971

Kender ikke juraen bagved, men jeg opgiver aldrig mine kortoplysninger til nogen som helst anden end en HTTPS-adresse.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
humsebjørnen

Her er juraen bagved. Den "personlige sikkerhedsforanstaltning" betyder pin-koden.

 

 

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.

Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

 

Siden de ikke bad om pin-koden ser det umiddelbart ikke ud til at du ville være i problemer.

 

Pin-koden er den du skal passe allermest på. Den skal aldrig nogensinde oplyses til nogen.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Lotte_36

Når du selv har ringet dem op, og altså på den måde er sikker på, hvem du taler med, ville jeg ikke have nogle problemer med det. Det gær jeg faktisk ret ofte. Og har aldrig haft problemer.

Jeg ville derimod aldrig oplyse det til en der ringede til mig.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
godtnavn

Her er juraen bagved. Den "personlige sikkerhedsforanstaltning" betyder pin-koden.

 

 

Siden de ikke bad om pin-koden ser det umiddelbart ikke ud til at du ville være i problemer.

 

Pin-koden er den du skal passe allermest på. Den skal aldrig nogensinde oplyses til nogen.

 

Tænker bare at de bad om de oplysninger der kan bruges til at handle ubegrænset på kortet, kun online ganske vidst men der kan bruges mange penge online :P 

 

Derudover har de flere gange sendt mig mails med personlige oplysninger om andre, ved en fejl ganske vidst, men det giver mig endnu mindre lyst til at give for mange oplysninger til dem, især noget der kan misbruges så meget. Men det skulle jeg så åbenbart bare have gjort. Suk. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Guess_Q

Jeg har stået med falck på en landevej engang, og de har jo ikke lige en dankortmaskine med. Jeg stod ikke lige med en masse kontanter, eller havde mulighed for at nå hen til en hæveautomat, så de gjorde følgende (og jeg tror det er noget de prøver ofte) man afleverer dankortet til den flink falck-mand, der ringer ind til centralen og fortæller 1) hvor meget der skal trækkes samt 2) nummerne på kortet

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites