pouljoergensen

Forsikringssvindel tryg

Recommended Posts

123456

Kære Poul

Jeg håber, at du med Nippers indlæg indser, at du kaster om dig med begreber, love, paragraffer og fakta, som du griber ud af den blå luft. Der findes ikke nogen aktindsigtslov, retsplejeloven indeholder ikke en bestemmelse, som den du omtaler, og procesbevillingsnævnet har ikke kompetence til at udtale sig om dommes rigtighed (kun Den Særlige Klageret kan lade en sag gå om pga. fejl.).

Hvis du har blot én lille fornuftig stemme tilbage i hovedet, så træk i håndbremsen nu.

P.S. Før du får konspirationstanker: Jeg er ikke ansat af Tryg til at jage dig gennem diverse debatfora. Alene at du tror, de forfølger dig på nettet, er direkte paranoidt.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
pouljoergensen
Kære Poul

Jeg håber, at du med Nippers indlæg indser, at du kaster om dig med begreber, love, paragraffer og fakta, som du griber ud af den blå luft. Der findes ikke nogen aktindsigtslov, retsplejeloven indeholder ikke en bestemmelse, som den du omtaler, og procesbevillingsnævnet har ikke kompetence til at udtale sig om dommes rigtighed (kun Den Særlige Klageret kan lade en sag gå om pga. fejl.).

Hvis du har blot én lille fornuftig stemme tilbage i hovedet, så træk i håndbremsen nu.

P.S. Før du får konspirationstanker: Jeg er ikke ansat af Tryg til at jage dig gennem diverse debatfora. Alene at du tror, de forfølger dig på nettet, er direkte paranoidt.

Det øjeblik man får tilladelse til at få en sag for Højesteret, så har Procesbevillingsnævnet sagt at der er noget galt med afgørelsen i 1 og 2 instans, ellers får man ikke den tilladelse, og jeg fik tilladelsen efter retsplejeloven`s § 371.

Retsplejelovens kapitel 32-38: Rettergangsmåden

"§ 371. Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter. Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse.",.

Så det er ikke noget "selvopfundet" eller noget der er grebet ud af den blå luft, ikke engang Kammila Borre kunne få sin sag prøvet i Højesteret, og hun havde endda en advokat til at prøve at få tilladelsen, men hvis du ser på hvor mange sager der har været i Højesteret det sidste stykke tid imod tryg, så vil du nok undre dig over at de har tabt dem alle, altså erstatningssagerene, tryg er ikke så pæne i "kanten" som de gerne skulle havde været.

Og nej!, jeg tror ikke du er ansat til at jagte mig, det var bare måden du skrev på der mindede mig om en anden.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
pouljoergensen
Jeg tvivler stærkt på, at Tryg bare skrev "vi sender det en uge senere"... De har med sikkerhed bedt om fristudsættelse overfor Højesteret. Det er i øvrigt helt normalt, at der blot bliver skrevet til retten, hvis en part vil bede om fristudsættelse. Det er ikke noget, som retten først skal godkende, men noget der sker automatisk.

Din advokat kan i øvrigt ikke pålægge Tryg at sende noget som helst.

Det er i øvrigt lidt uklart, hvilken lov du mener, når du skriver aktindsigtloven. Eneste lov med et navn i en retning er Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Det er noget af et selvmål, at påstå, at der i en bestemmelse står noget bestemt, når bestemmelsen slet ikke indeholder noget i den retning.

Retsplejelovens § 371 lyder:

Procesbevillingsnævnet vurderer således ikke, om der er udsigt til at vinde eller tabe i Højesteret, de vurderer alene om sagen er af principiel karakter.

Og ikke at glemme "hvis særlige grunde taler for det", og en særlig grund kan jo sagtens være at det er Pga jeg tabte i 1 og 2 instans, det var hvad Justitsministeren sagde til mig, han sagde at der var begået "justitsmord! imod mig og at jeg havde tabt i By og Landsretten efter en lov som slet ikke kunne bruges i sager som min.

Og § 371 er ændret i sin ordlydendene i 2010, jeg fik tilladelsen D:18/12-09, og der stod der Bla, "hvis det skønnes at apelandten vil få medhold", og det er jo noget helt andet, en sag skal altid behandles efter de love som galdte på det tidspunkt de blev rejst, og ud fra de love som galdte på skadetidspunket.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Code71
Og ikke at glemme "hvis særlige grunde taler for det", og en særlig grund kan jo sagtens være at det er Pga jeg tabte i 1 og 2 instans, det var hvad Justitsministeren sagde til mig, han sagde at der var begået "justitsmord! imod mig og at jeg havde tabt i By og Landsretten efter en lov som slet ikke kunne bruges i sager som min.

Og § 371 er ændret i sin ordlydendene i 2010, jeg fik tilladelsen D:18/12-09, og der stod der Bla, "hvis det skønnes at apelandten vil få medhold", og det er jo noget helt andet, en sag skal altid behandles efter de love som galdte på det tidspunkt de blev rejst, og ud fra de love som galdte på skadetidspunket.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Hehe så justitsministeren personligt har sagt til dig at du har været udsat for justitsmord? Pga en forsikringssag?

Nej undskyld, men KÆFT det er griner at du selv tror på den :lol::lol:

Tak for en god start på dagen haha

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
pouljoergensen
Kære Poul

Nu må du ikke tage det ilde op, for jeg vil dig det godt. Men hvis du tror, at Stine Bosse nogensinde overhovedet har hørt om din sag (og at den skulle have betydning for hendes afgang), hvis du tror, at Justitsministeren personligt kender til denne sag og har hjulpet dig videre med den, og hvis du tror, at jurister i procesbevillingsnævnet nogensinde ville udtale, at dommere har dømt forkert i byretten og landsretten, ja så er du desværre nok bindegal.

Jeg håber, at denne sag slutter på den ene eller anden måde for dig snart, og at du derefter vil finde en form for sjælefred og komme videre. For dette ser ud til efterhånden at konsumere dig.

Held og lykke fremover.

Om Justitsministeren Hr Brian Mikkelsen kender persontligt til min sag?, det sagde han da til mig at han gjore da vi talte sammen, og han havde da også læst mit brev på de 6 sider som jeg havde sendt til ham, han forklarede mig hvad jeg skulle skrive til Procesbevillingsnævnet og Civilretsstyrelsen, så jo, han kender udemærket mig og min sag.

Om Stinne Bosse kender til min sag?, se det ved jeg selvfølgeligt ikke, hende har jeg ikke talt med, men som tidligere skrevet, så er ordlyden i §371 ændret i 2010, tidligere stod der at "hvis de skønnes at apelandten vil få medhold" og at Justitsministeren kunne give tilladelsen efter retsplejelovens § 371. og jeg fik tilladelsen D:18/12-09.

Ja!, jeg håber også snart dette får en ende, jeg syndtes bare det er usandsyndteligt flabet at tryg, de har erkendt de skal betale erstatningen efter erstatningsansvarsloven, de har først lovet mig erstatningen 5-6 gange, så sender de sagen til A.S.K. for at få regnet min erstatning`s størelse ud, også lovede de mig erstatningen hurtigt 3-4 gange de næste 3-4 måneder efter D:1/3-07.

Jeg har lige modtaget tryg`s "processkrivelse" til Højesteret?, undskyld, men sikke en gang bavl rent ud sagt, han henviser til nogle breve som jeg skulle havde haft, men jeg kan bevise jeg ALDRIG har modtaget de breve, og i brevet henvises der til en Tlf: samtale som aldrig har fundet sted, hvilket jeg igen kan bevise, og det brev er det de prøver at bygge hele deres sag op omkring.

Også kan de ikke efter at havde fået fastsat min erstatningsstørelse så komme 4år efter og sige at sagen er forældet efter 1908-loven, en lov som slet ikke gælder når der er en erstatningspligtig part som er dømt i en ofentlig retsag, så er det DL der gælder, det står i 1908-loven, og i den retsag imod skadevolderen anerkendte baltica/tryg sig deres erstatningsansvar og deres erstatningepligt, og det kan de ikke bare lige løbe fra Pga erstatningens størelse.

Og helt latterligt bliver trygs processkrivelse først lidt inde i den, der kalder de en special læge jeg var hos Pga mine smerter for en EKSPERT i manuel medisin, ?, det vil da være helt fantastisk hvis Højesteret tager de ord for det tryg har skrevet, for A.S.K. har kun givet mig et EET på 25% Pga skaden, men "Eksperten"(special lægen) har givet mig et samlet EET på over 66% for begge ulykker, og den første har A.S.K. sat til 15%, så de sidste 51% må jo være fra trafikulukken, og ikke de 25% som A.S.K. har sagt, og den afgørelse har tryg i deres processkrivelse selv skrevet at de er uenige med, men så må de jo regne med EKSPERTENS % del.

UPS!, det var vist et lidt langt svar, men det er svært at dele det.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
nipper
Og ikke at glemme "hvis særlige grunde taler for det", og en særlig grund kan jo sagtens være at det er Pga jeg tabte i 1 og 2 instans, det var hvad Justitsministeren sagde til mig, han sagde at der var begået "justitsmord! imod mig og at jeg havde tabt i By og Landsretten efter en lov som slet ikke kunne bruges i sager som min.

Og § 371 er ændret i sin ordlydendene i 2010, jeg fik tilladelsen D:18/12-09, og der stod der Bla, "hvis det skønnes at apelandten vil få medhold", og det er jo noget helt andet, en sag skal altid behandles efter de love som galdte på det tidspunkt de blev rejst, og ud fra de love som galdte på skadetidspunket.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Retsplejelovens § 371 havde i december 2009 IKKE en ordlyd svarende til det du påstår. Så igen opfinder du fakta. Det gavner ikke ligefrem din troværdighed, når du ikke engang evner at citere lovbestemmelser korrekt.

Indtil juli 2010 lød bestemmelsen:

§ 371. Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 8 uger efter dommens afsigelse. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen

I juli 2010 kom så en tilføjelse i stk. 1, 3. pkt.:

Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse.

Det med særlige grunde var således end ikke en del af bestemmelsen, da procesbevillingsnævnet traf afgørelse i din sag. Dernæst, så går "særlige grunde" på om tilladelsen kun skal gives for en del af sagen.

Og fordi procesbevillingsnævnet giver dig tilladelse til at sagen kan prøves i 3. instans, så er det IKKE udtryk for, at der er begået fejl i 1. og/eller 2. instans. Det er alene udtryk for, at procesbevillingsnævnet mener, at sagen er af principiel karakter. Man kan sagtens få tilladelse til at sagen prøves i 3. instans selvom der ikke er begået nogen som helst fejl i 1. og/eller 2. instans.

Om du har ret i det materielle i sagen kan jeg ikke udtale mig om, særligt da jeg kun har din side af sagen. Med de mange ting omkring juraen, hvor du går galt, så giver det mig ikke anledning til at tro, at du har præsenteret sagen særlig objektivt. Du har i hvertfald et alvorligt troværdighedsproblem. Og da du indtil videre har tabt i både byretten og landsretten, så vælger jeg at tro, at du ikke har ret.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
pouljoergensen
Hehe så justitsministeren personligt har sagt til dig at du har været udsat for justitsmord? Pga en forsikringssag?

Nej undskyld, men KÆFT det er griner at du selv tror på den :lol::lol:

Tak for en god start på dagen haha

Hvis du ikke vil tro på mig, så er det jo latterligt, hvad skulle jeg få ud af ikke at skrive sandheden, Jo!, Justitsministeren Hr. Brian Mikkelsen sagde at der var begået justitsmord imod mig, jeg ahvde tabt efter en lov som slet ikke gælder i min slags sager, der er et justitsmord i lovens forstand når man taber en sag som man skulle havde vundet efter loven.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Ydrk
Hvis du ikke vil tro på mig, så er det jo latterligt, hvad skulle jeg få ud af ikke at skrive sandheden, Jo!, Justitsministeren Hr. Brian Mikkelsen sagde at der var begået justitsmord imod mig, jeg ahvde tabt efter en lov som slet ikke gælder i min slags sager, der er et justitsmord i lovens forstand når man taber en sag som man skulle havde vundet efter loven.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

Hvad er årsagen til du ikke vil svarer på vibsens spørgsmål :forvirret

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
flyinghigher
Hvad er årsagen til du ikke vil svarer på vibsens spørgsmål :forvirret

Ja, det undrer jeg mig også over..

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Code71
Nå, men det er da rart at jeg så ikke er den eneste som undrer mig. Især efter som lige præcis forældelser er en af de ting sóm netop hører ind under forsikringsankenævnet.

Det er jo fordi det er en debat fyldt med Tryg medarbejdere der kun er ansat med det formål at diskrettitere TS

Venlig hilsen en tryg medarbejder som kun er ansat til at forfølge en bestemt kunde på nettet lige meget hvor

:devil:

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind