Jump to content
Velkommen til Jubii Debat

Ordensregler

Sidst opdateret
16. maj 2017

Ordensreglerne på Jubii Debat skal overholdes lige som alle henvisninger fra administratorer/moderatorer skal efterkommes.

Offentligt forum
Jubii Debatten er et offentligt forum. Du skal altid tænke på, at det du skriver, er offentligt tilgængeligt for alle med Internet-adgang. Din chef, dine forældre, børn og fru Jensen nede på hjørnet kan læse det du skriver.
Dine indlæg vil altid være offentligt tilgængelige, men du har altid mulighed for at få slettet din profil, hvorved alle dine emner, indlæg og indhold anonymiseres ved at dit brugernavn bliver erstattet med "Gæst". 
Du har også mulighed for selv at slette emne, indlæg og indhold, så længe de ikke er arkiveret på Jubii Debatten. Indholdet på Jubii Debatten arkiveres når indholdet har været inaktivt i 2 år. Dvs. at det ikke er kommenteret/tilføjet noget nyt i 2 år.

Personlige oplysninger
Pas på med at udlevere personlige oplysninger om dig selv på debatten. Du ved ikke altid hvem som modtager disse oplysninger - og endnu vigtigere - hvad de bliver brugt til. Det er forbudt at udlevere personlige oplysninger (inkl. telefonnumre og e-mail adresser) på andre personer uden deres samtykke.

Vær høflig
Skriv i et høfligt sprog, som du kan være bekendt overfor fremmede, ligesindede mennesker. Hvis du føler dig provokeret, er ophidset, vred, eller for den sags skyld beruset - eller hvis du ikke kan fordrage den debattør, du svarer, bør du tænke dig om tre gange inden du svarer – eller evt. vente lidt - før du besvarer, og ikke mindst sender et indlæg. Oftest er det bedst at lade være.

Stik en finger i jorden
Tonen og sprogbrugen er meget forskellig i de forskellige fora. Det afhænger af emnerne, der diskuteres, og de faste debattører. Når man kender hinanden, kan man slappe lidt af, og bruge et lidt mere indforstået sprog – men husk på, at der pludselig kan dukke en ny debattør op, som misforstår.

Både som fast og som ny debattør bør du tænke dig om, og frem for alt undlade at fare i flint og blive personlig. Stik en finger i jorden og prøv at forstå hvorfor folk reagerer og opfører sig som de gør. Meget ofte findes der en naturlig forklaring på en, ved første blik, mærkelig opførsel.

Brug ”personlige beskeder” til personlige opgør
Hvis du bliver stødt over noget en debattør har skrevet om eller til dig i en debat, kan du vælge at sende en ”personlig besked” (PB) til vedkommende. Det er tit den bedste måde at udrede knuder og rette misforståelser på.

Indlæg til enkeltpersoner
Indlæggene i debatten skal helst have almen interesse. Derfor kan du dog stadig lave indlæg som kun er henvendt til én person på debatten. Så længe det er på en positiv måde, gør det intet. Dog skal du altid overveje, hvornår det er tid til at gå over til personlige beskeder (PB).

Hold dig til emnet
Hold dig til emnerne for diskussionerne. Alt for ofte ser man, at debatterne ender i personlige slagsmål hvor folk flyver i totterne på hinanden og det bliver til mudderkastning. Dette kan give anledning til yderligere diskussioner, som de fleste finder meget trættende at læse, og spilde tid på. Det er ødelæggende for Jubii Debatten og for mulighederne for at føre nogle ordentlige, seriøse debatter, eller for at have det hyggeligt sammen med andre på Debatten.

Bolden eller manden
Det er almindeligt, at folk finder det okay at sparke til bolden - ikke til manden - i en diskussion. Det er også den rigtige indstilling, så længe bolden er emnet. Når bolden er en debattørs meninger, tanker, udseende, smag eller følelser, får det karakter af, at det er debattørens indstilling og væremåde, og dermed er det debattøren du går efter. Tænk over det!

Kort, præcist og læsevenligt
Det er godt at kunne udtrykke sig kortfattet på Debatten. Lange, snørklede indlæg kan virke dræbende på koncentrationen, når du læser mange indlæg. Dog skal du tænke på, at den korte måde at udtrykke sig på ofte giver anledning til misforståelser. Derfor skal du tilstræbe at være meget præcis, samtidig med at du udtaler sig så kort som du synes det er muligt, uden at virke uhøflig. Husk også at gøre dit indlæg læsevenligt. En A4 side uden tegnsætning og afsnit er ulidelig at læse, og giver sjældent svar.

Sarkasme og ironi
Sarkasme og ironi er en herlig ting - men er desværre meget svært at udtrykke på skrift. Vær derfor forsigtig med at bruge det. Hvis du er ironisk, så husk at markere det tydeligt, hvis du vil være sikker på ikke at blive misforstået. Der findes forskellige måder hvorpå du kan udtrykke ironi og andre følelser, bl.a. ved hjælp af smileys.

Plads til alle
Du må ikke glemme, at folk på Debatten er meget forskellige. Vi har forskellig uddannelse, alder, erfaring, baggrund og meninger - og der skal helst være plads til os alle. Uanset om vi er gode til at stave og udtrykke os på skrift eller ej. Og uanset hvor længe vi har været på Debatten. Derfor er overbærenhed og forståelse også vigtige elementer i debatterne, hvis alle skal høres, forstås og tages alvorligt. Undlad at kommentere sdavefajl.

Diskrimination
Det er ikke tilladt på Jubii Debat at nedgøre, håne eller drive hetz på fx. kristne, jøder, muslimer eller andre folkeslag og bestemte grupper af mennesker pga. race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. På Jubii Debat skal der være plads til alle - og det forventes derfor, at du og alle andre debattører udviser respekt for hinanden og fører en saglig og veldokumenteret debat, hvor man ikke skærer alle over én kam og taler nedværdigende om andre folkeslag og grupper af mennesker.  

Kværulanter
Desværre findes der kværulanter, pedanter, kradsbørster og folk, der kun er ude på at genere hinanden mange steder. De bruger en bestemt teknik - sikkert ofte ubevidst - for at ophidse deres meddebattører, så der kan komme gang i mudderkastningen.

Af en eller anden grund kan de ikke særlig godt lide ret mange af deres meddebattører, og søger ofte kun efter noget at brokke sig over. Ydermere er de ofte totalt uimodtagelige for gode argumenter, som de drevent undgår at tage stilling til. Du kan diskutere og diskutere og diskutere med den type mennesker, uden at komme et skridt videre. Ved at gå ind i diskussioner med dem, opnår du kun, at de totalt kommer til at dominere Debatten, da de ofte vil have det sidste ord.

Et godt råd: Ignorer kværulanterne. Der er ikke megen sjov i at genere andre, hvis de overser det. Bemærk at du kan ignorere enkelte brugere, som du ikke ønsker at debattere med, inde under din profil, under "Ignorerede brugere".

Obstruktion af debatten
Det er ikke tilladt at obstruere debatten. Dvs. at man ikke må hive gamle tråde frem uden en reel grund til det (uden at tilføre tråden noget nyt). Man skal holde sig til emnet for tråden og evt. oprette en ny tråd hvis man kommer for langt væk fra trådens oprindelige emne. Det er heller ikke tilladt at small-talke to eller flere indbyrdes i en tråd, med mindre tråden er oprettet til netop det formål. Obstruktion af debatten er forbudt og kan føre til bortvisning.

Placering af tråde
Tråde på debatten skal placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt, og så præcist som muligt i specifikke emnefora. Tråde kan til enhver tid flyttes af administratorer og redaktører. Bevidst fejlplacering af tråde i forkerte fora betragtes som obstruktion af debatten og kan lede til bortvisning. Dobbeltpostning af identiske tråde i flere fora ses også som obstruktion af debatten og kan lede til bortvisning.

Spørgeskemaer & Medvirkende søges
Hvis du ønsker hjælp til deltagelse i spørgeskemaer, programmer mv. bedes du KUN henvende dig i de dertil oprettede fora: ”Spørgeskemaer” og ”Medvirkende søges”. Det er ikke tilladt at få brugerne på Jubii Debatte til at deltage ved kontakte dem i andre fora eller ved at tage kontakt til dem via ”PB” (personlige beskeder).

Henvisninger til andre web-sider (Reklame)
Links eller henvisninger til andre sider i en tråd må ikke linke til steder, hvor brugeren selv tjener noget hverken direkte eller indirekte. Det være sig rigtige penge, tjenester, virtuelle kreditter, "fiske stemmer" eller noget andet. Det er dog tilladt at henvise til andre web-sider i indlæg, så længe det er relevant for tråden. Men husk, at decideret reklame er forbudt (det gælder også special-tilbud til Jubii-brugere).

Det er ikke tilladt - hverken i brugernavnet, signaturen eller på profilbilledet - at bruge noget som kan ses som reklame for et produkt eller en tjeneste eller en henvisning til en anden side, hverken direkte eller indirekte; det være sig både deciderede links eller navne på andre sider eller produkter/tjenester.

Brugernavne
Brugernavne må ikke være en webadresse eller direkte eller indirekte reklame for et produkt eller et site.

Profilbilleder
Jubii Debatten er tilgængelig for alle folk i alle aldre. Derfor henstiller vi til at dit valg af profilbillede ikke er et billede som kan virke stødende. Profilbilleder med eksplicit pornografisk materiale og nazistisk symbolik er forbudt!

Signaturer/taglines
Signaturer/taglines må max. være på 5 linjer inkl. linjeskift og skriftstørrelsen må max. være 3. Signaturer/taglines, som overstiger 5 linjer eller bruger for stor skriftstørrelse, vil blive slettet af Jubii. Det er heller ikke tilladt at citerer andre debattører i sin signatur/tagline uden at have fået debattørens accept først. Link i signaturen må ikke linke ud af Jubii.

Passwords, produktnøgler, cracks og ophavsrets beskyttet materiale
Tråde hvori der spørges om råd eller linkes til download af ulovligt materiale, password til betalingssider, produktnøgler og cracks til programmer eller ophavsrets beskyttet materiale er ulovlige og vil blive slettet uden varsel. Brugeren vil blive udelukket fra debatten uden forudgående advarsel.

Sløring af IP adresser
Det er ikke tilladt at bruge sløring af IP adresser (fx IP anonymizer) på debatten. Brugere som slører deres IP adresse vil blive bortvist på stedet.

Udelukkelse fra debatten
Hvis en bruger bliver udelukket fra debatten er det ikke tilladt for den bruger at vise sig på debatten i udelukkelsesperioden – hverken som gæst, under et nyt profilnavn eller på anden vis. En overtrædelse af dette vil medføre en fordobling af udelukkelsesperioden fra det tidspunkt det bliver opdaget.

Ved en udelukkelse fra debatten risikerer du også at din IP-adresse bliver bannet. Er der andre som bruger samme IP-adresse som dig vil de dermed også blive udelukket fra debatten. Du kan derfor være skyld i at personer kan blive udelukket fra debatten uden at de har gjort noget forkert, så pas på hvad du foretager dig! Og nej.. vi lader ikke være med at IP-banne dig bare på grund af en anden bruger samme IP adresse som dig. Det er DIT problem – ikke vores!

Advarselspoint
Overtrædes ovenstående ordensregler, så modtager du et advarselspoint. Et advarselspoint udløber efter 12 måneder, hvorefter det automatisk forsvinder igen. I visse tilfælde gives en advarsel uden at der tildeles et advarselspoint. Det afhænger af overtrædelsens grovhed og karakter - og af om der er tale om en førstegangsforseelse eller uvidenhed.
Advarselspointene finder du inde under "Din profil" og bemærk, at det er KUN dig der kan se dine advarselspoint. De er altså ikke synlige for andre brugere på Jubii Debatten.

Generelt
Indlæg som ikke er relaterede til emnet, eller som på anden vis ikke lever op til almindelig sund fornuft, vil blive slettet af redaktionen uden varsel og kan føre til bortvisning.
•    Indlæg hvis eneste formål er at reklamere for andre sider eller produkter, vil blive slettet uden varsel og kan føre til bortvisning.
•    Indlæg der har karakter af chikane og/eller mobning af enkeltpersoner eller virksomheder, er nedladende, hænger andre ud eller på anden måde virker ubehagelige, vil blive slettet uden varsel og kan føre til bortvisning.
•    Obstruktion af debatten - herunder spam - er forbudt og kan føre til bortvisning.
•    Hetz af en person vil medføre bortvisning fra debatten. Dette gælder også hvis der bruges dobbeltprofiler til samme formål.
•    Du accepterer, at alt, der postes i de åbne debatfora, af Jubii A/S og koncernforbundne selskaber kan offentliggøres i ubegrænset omfang på koncernens medier og tjenester uden yderligere samtykke. Jubii A/S behandler dine oplysninger efter gældende lovgivning og videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til 3. part.
•    Jubii forbeholder sig retten til uden foregående varsel at slette indlæg på debatten eller at nægte en bruger adgang til debatten.
•    Disse regler gælder for al aktivitet på Debatten. Debatindlæg, personlige beskeder, beskeder til besøgende og blogindlæg, mv.

Overtrædelse af disse ordensregler vil i værste fald kunne føre til udelukkelse fra Jubii Debatten!

Jubii Debat, Nørre Voldgade 92, København, 1358

3. part

SPAM filter
Jubii Debat anvender "Anti Spam Service", som videresender brugernes e-mailadresse og IP-adresse til en SPAM tjeneste, som ved oprettelse scanner for og undersøger alle nye brugerkonti for om de kommer fra en Spam kilde.
reCAPTCHA V2
Jubii Debat anvender CAPTCHA for at sikre, at det er mennesker som tilgår og udfører forskellige handlinger på www.dindebat.dk. CAPTCHA udbyderen kan sætte en coockie og hente information om din internet browser og din enhed, når du besøger Jubii Debat.