Al aktivitet

Denne oversigt opdateres automatisk     

 1. Seneste time
 2. Erpe

  Muslimhad vs jødehad

  Hitler blev leder af DAP (Deutsche Arbeiterpartei) i 1920 efter at have været medlem og den mest succesfulde talsmand for partiet i et par år. Senere i 1920 ændrede Hitler partiets navn til NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Så Hitler var partiets absolutte leder, der bestemte alt. Hindenburg blev presset til at udnævne Hitler efter valgsejren.
 3. i dag
 4. Patrioten

  Muslimhad vs jødehad

  Historieforfalskning er velkendt når nogen vil fremme egne synspunkter og det samme er tilfældet her ! Finanskrisen og depressionen i 20’erne og 30’erne bevirkede at folk over store dele af verden så sig sure på jøderne fordi de havde sans for handel og økonomi og derfor klarede sig godt, og dette udnyttede Hitler til fulde ! Sammenligningen med nutidens problematiske muslimske masseudvandring fra Mellemøsten og Afrika er skudt helt ved siden af da Islams kultur rummer så meget religiøs fanatisme at den er uforenelig med vestlige demokratiske værdier ! Disse kulturforskelle medfører omfattende uroligheder fordi islam er funderet som den eneste rigtige tro hvor Sharia står over alt andet og derfor kan rettroende muslimer ikke affinde sig med demokratier hvor politik står over religionen !
 5. dewey

  Muslimhad vs jødehad

  Hitler vandt overhovedet ikke nogen magt i 1933, NSDAP vandt valget. Hitler blev af Rigspræsidenten Paul von Hindenburg udnævnt til Reichskansler/Rigskansler.
 6. ThomasSneum

  Muslimhad vs jødehad

  Interessant.. og jeg er langt hen ad vejen enig. Der er mange ens tendenser og en af de helt store nye ting, er at alle idag har et kraftigt talerør i form af internettet, hvorfor fakta idag er super vigtig - og propaganda og "fake news" er noget der skal holdes øje med.
 7. ThomasSneum

  Benægtelse af fortiden

  Jamen han startede det... argumentet, er ikke noget jeg personligt bliver imponeret over.
 8. dewey

  Benægtelse af fortiden

  Hvad så med Erpe's udslag mod sigøjnere?
 9. DenBruneMunk

  Benægtelse af fortiden

  Hvis vi andre skal høre på hans angreb omkring nazisme og fobi'r og alt andet, så er personen meget personlig den vej, så forstå den lige begge veje.
 10. DenBruneMunk

  Benægtelse af fortiden

  Du, det kan være svært at være neutral. Og når man er, så er man vist syg i bolden eller hvad manden kalder en.
 11. OK. Så prøver jeg! Der er store ligheder mellem fortidens jødehad og det moderne had mod muslimer: Selvom jødehadet kan føres mange hundrede år tilbage i tiden og f. eks. også findes hos Martin Luther, så var det mest religiøst og ikke udbredt som antisemitisk racehad, før især Hitler ændrede dette. Ordet “antisemit” betyder egentlig had mod semitiske sprog. Altså ikke kun mod jøder, men også mod arabere. Men senere er det jo blevet synonymt med jødehad i den måde, som ordet “antisemit” nu bruges på. Hitler var ligeglad med jøder og politik, indtil han i 1913 blev 24 år gammel. Han levede bare som drømmer og kunstmaler samt af de småpenge, som salget af hans billeder kunne indbringe. Men i 1913 levede han i en østrisk by, hvor den jødiske befolkning på 10 år steg fra 2% til 10%. Denne voldsomme stigning vækkede ham politisk og på samme måde, som vi jo har set især uuddannede mennesker i Danmark bliver vækket, fordi de pludselig opdagede, at antallet af muslimske indvandrere var steget ret voldsomt her i landet. Da hverken Hitler eller de nyopståede danske muslimhadere før havde interesseret sig for politik, forstod de ikke disse pludselige stigninger i antallet af jøder eller muslimer og blev derfor meget forskrækkede! For hvad var det dog for nogle fremmedartede mennesker, der pludselig var dukket op i så stort antal der, hvor de boede? De begyndte så at lede efter eksempler på ting, der kunne antyde, at jøderne/muslimerne var farlige. Med så mange mennesker var det jo ikke svært. For selvfølgelig var der eksempler på kriminalitet eller rygter om kriminalitet, som de måske kunne være gerningsmændene til! Hitler begyndte nu at bruge sin tid på at drive propaganda mod både jøder og marxister. Sandsynligvis fordi han havde en eller anden diffus idé om, at jøderne var kommet via en sammensværgelse mellem dem og marxisterne. På samme måde begyndte muslimhaderne jo også at drive propaganda mod venstrefløjen, som de anklagede for at have importeret muslimerne via en eller anden diffus sammensværgelse. Hitler flygtede til Tyskland for at undgå den østrigske værnepligt. Men han fortsatte både som fattig kunstmaler og med at tale dunder om jøder og marxister. I mange år så det ikke ud til, at han skulle få succes, selvom han var meget bedre til at tale til folks følelser, end de få andre antisemitiske demagoger var. Men så kom pludselig finanssammenbrudet og den deraf følgende store arbejdsløshed, som politikerne ikke anede, hvad de skulle stille op imod. Så 20 år efter, at Hitler var blevet jødehader og politisk engageret i 1913, vandt han den fuldstændige magt i Tyskland i 1933. Vil der mon komme en lignende politisk begivenhed, der også kan bringe de enøjede muslimhadere til magten i Danmark og Europa?
 12. Patrioten

  Benægtelse af fortiden

  På samme måde som vi andre er dødtrætte af at blive sammenlignet med Hitler !
 13. Patrioten

  Benægtelse af fortiden

  Jamen så må det da være dejligt at sidde på Grønland og glæde sig til at hjemmestyret snart får fingeren ud og løsriver sig helt fra Danmark ! Så kan du få grønlandsk pas og fortælle alle at du ihvertfald ikke mere tilhører det inhumane og snæversynede egoistiske Danmark ! Til den tid vil jeg da håbe at du vil kæmpe for at få muslimer til Grønland og meget gerne fra Danmark hvis du vil være så sød
 14. ThomasSneum

  Benægtelse af fortiden

  Come on! Det er OT her - men jeg kan sgu godt forstå at Erpe bliver træt af konstant at høre på de her udslag imod muslimer.
 15. Patrioten

  Benægtelse af fortiden

  Mener du samme “empati” som denne religion selv praktiserer overfor andre ? Vær du glad for at det ikke er tilfældet - endnu !
 16. ThomasSneum

  Benægtelse af fortiden

  Igen... Du må debatterer alt herinde, så længe du overholder ordensreglerne.
 17. Erpe

  Gratis uddannelse ikke hjemsendelse!?

  Det drejer sig som nævnt i den anden tråd om samme emne kun om at ligestille flygtningene, så kvinder fra Syrien også kan få en uddannelse ligesom alle de andre flygtninge. Hidtil har man i stedet skelnet mellem, om flygtninge er personlig forfulgt eller “kun” flygter fra krigen og dens rædsler. Mændene flygter også fra værnepligt og anses derfor for personligt forfulgt. Så de får deres uddannelse betalt, hvorimod kvinderne ikke kan få den uddannelse, der vil gøre dem til nyttige samfundsborgere i Danmark. Det vil regeringen fornuftigt lave om på. Idéen om bare at sende dem tilbage til krigen i Syrien i stedet for kommer fra den højrefløj, der jo er blevet mere og mere kynisk og hadefuld med årene. Højrefløjen ønsker at ødelægge Danmark ved at fjerne nødvendig arbejdskraft og i stedet sætte pensionsalderen op til omkring 80 år. Heldigvis har den totalt mistet sit flertal i folketinget!
 18. Erpe

  Benægtelse af fortiden

  Du kan ikke sammenligne striden mellem Brøndby-fans og FCK-fans med hadet mod muslimer! For det har intet med hinanden at gøre! Hadet mod muslimer skyldes, at der kom mange af dem i et par årtier. Prøv at erstatte ordet muslim med ordet jøde i dit eget svar. Så vil du kunne se, hvor langt du er ude! Jeg kan ikke oprette en sådan tråd, fordi du jo ikke vil tillade mig at sammenligne muslimhadet med hverken Hitler eller antisemitismen. Derfor er diskussionen blevet et tabu i dette forum, der slet ikke kan diskuteres! Det hjælper næppe heller at sammenligne muslimhadet med fortidens had mod romaer, russere, polakker, homoseksuelle eller mod ateister, når du hellere bare vil sammenligne et helt lands had mod en befolkningsgruppe med, om man er Brøndby-fan eller ej!
 19. Gratis uddannelse ikke hjemsendelse!? https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-regeringen-vil-give-alle-flygtninge-gratis-uddannelse "S-regeringen vil give alle flygtninge gratis uddannelse. Alle flygtninge bør have lige adgang til videregående uddannelser i Danmark, mener regeringen. I foråret fortalte Mattias Tesfaye til avisen, at det ikke er meningen, at gruppen skal være i Danmark i længere tid, og derfor ikke får brug for at starte en uddannelse." Lige så snart Socialdemokratiet er kommet i regering, løber de fra alle løfter om en stram udlændinge politik! Nu skal skatteyderne betale gratis uddannelse til alle flygtninge, i stedet for at sende dem hjem igen til deres egne muslimske lande! Dette betyder så, at de bliver i Danmark til evig tid, samt at de får familiesammen føringer med alle deres slægtninge i Danmark!? Din mening?
 20. ThomasSneum

  Benægtelse af fortiden

  Man må gerne debatterer muslimer - og man må gerne have et negativt syn på muslimer. Helt som nogen ikke bryder sig om Brøndby (fodbold) og debatterer dette. Men der er en grænse ved regulær hetz og trusler - basalt set, de samme grænser som gælder ved den danske lov. Balancen kan være svær at finde, men det giver dig ikke ret til at kalde dine meddebattører for løgnere, racister, idioter osv. - for det går 100% imod ordensreglerne. Oplever du hetz imod muslimer, så kan du anmelde det, eller du kan modargumenter sagligt. Du er også velkommen til at oprette en tråd om retorikken omkring muslimer - det er der absolut ikke et problem i. Men du er nød til at tale ordentligt.
 21. El_Nino

  Er Suez-kanalen stor nok?

  Den kan tage skibe med en dybgang på Max 16 m
 22. Erpe

  Benægtelse af fortiden

  Nej, det er ikke simpelt! For det handler jo om, at det desværre er fuldt tilladt generelt at udtrykke had mod muslimer og andre i dette forum, men ikke at påvise at sådanne synspunkter er af samme type, som vi har set i fortiden, der jo åbenbart slet ikke må omtales, fordi I hellere vil tage hensyn til de muslimhadere, der ikke kan lide sammenligningen, fordi de hellere vil ses som fremsynede og som noget nyt. Historien gentager sig. Men det må vi så bare ikke snakke om, så vi i stedet bare kan begå de samme fejl endnu engang! Dette lover ikke godt for fremtiden! Jeg var engang stolt af at være dansker, fordi Danmark var et af de mest humane, hjælpsomme og demokratiske lande i verden. Det er vi så ikke mere! Tværtimod er vi allerede ved at være et af de allermest snæversynede og mest bagstræberiske egoistlande i Europa. Det går den forkerte vej!
 23. Erpe

  Benægtelse af fortiden

  Links? Er det bare noget, som du har drømt i nat, da du havde mareridt?
 24. dewey

  Benægtelse af fortiden

  Nu tag det ikke så tungt Erpe, måske har du slet ikke hørt om EU's nyeste plan? hvis ikke er det forståeligt, den er fra i går, men altså EU planlægger at indrette en shuttle-service for muslimske flygtninge til Europa fra det afrikanske kontinent, fra Libyen, Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan, måske har jeg glemt et par lande, der får denne service, men det kommer vi nok til at høre mere om.
 25. Ja, det gælder jo om at finde nye måder at ødelægge Danmark på. Syriske kvinder kan ofte i modsætning til alle andre flygtninge ikke få en uddannelse i Danmark, fordi de jo “bare” er flygtet for en krig og ikke personligt forfulgt, fordi de ikke også er flygtet fra værnepligten ligesom deres brødre. Denne forskelsbehandling vil regeringen så muligvis lave om på, så selv syriske kvinder også kan gøre nytte i Danmark. Men det er højrefløjen så imod, fordi de hellere vil have større mangel på arbejdskraft i Danmark. Et særdeles ondskabsfuldt og kvindefjendsk standpunkt!
 26. Erpe

  Benægtelse af fortiden

  Det afhænger jo af moderatorerne! Hvis de fortsat vil tillade opfordringer til had, mobning af indvandrerbørn og vold mod indvandrerne, fordi indvandrerne jo ikke som danske statsborgere kan fordrives på andre måder, end hvis de selv rejser eller flygter; - men altså ikke tillade, at man henviser til, at dette had er set før mod adskillige andre samfundsgrupper, så har det desværre intet formål for mig at være her! For det er irriterende nok i forvejen hver eneste dag at skulle læse om dette had og de pågældendes manglende evne til empati for andre mennesker!
 27. https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/s-regeringen-vil-give-alle-flygtninge-gratis-uddannelse/7720858 Alle flygtninge bør have lige adgang til videregående uddannelser i Danmark, mener regeringen. Hidtil har en særlig gruppe af flygtninge i Danmark selv betalt for deres videregående uddannelse. Det er S-regeringens ambition, at den gruppe fremover kan få deres uddannelse gratis, skriver Jyllands-Posten søndag. Der er tale om en gruppe, der ifølge avisen består af cirka 4700 primært syriske flygtninge. Hvad mener du om gratis uddannelse til flygtninge? Det er da et fint tilbud fra regeringens side, men dog for mig uforståeligt, når jeg hører om alle de områder der skal spares på: sundhedssektoren, sygehuse, ældreplejen, skoler, børneinstitutioner m.m.
 1. Vis flere...