Jump to content
Velkommen til Jubii Debat

Al aktivitet

Denne oversigt opdateres automatisk     

 1. Seneste time
 2. ThomasSneum

  Hvornår er NOK NOK?

  Jeg har ikke set dine "undersøgelser"...men dem jeg har læst kommer ofte frem på simple spørgsmål, stillet om komplekse samfundsemner. Og de bliver ofte misforstået, eller taget ud af kontrkst - ofte bliver kun delkonklussioner fremhævet af medier som DKA, document osv. - og ofte af mennesker som ikke forstår sig på statistik. Hvis vi godskriver min tese om hvad en "moderat" muslim er. Så har vi altså 98,8% moderate muslimer, hvoraf en del ønsker kritik af Islam forbudt. Det er et ønske som kan overføres til alle de "danskere" som ønsker en blasfemi lov - det er altså et tankesæt som ikke ligger den alm. dansker så fjernt. Typisk handler det om at forebygge hetz og forfølgelse...noget der i min verden, er ganske forståeligt. Specielt med tanke på hvor mange som ikke har et problem med at stigmatiserer folk fra bestemte religioner... Well... jeg køber heller ikke din præmis om at integration af muslimer i Danmark har fejlet. 98,8 er trods alt moderate og lovlydige borgere - det skulle jeg mene kunne betegnes som en blåstempling.
 3. Alfred Horn

  Hvornår er NOK NOK?

  "At have en holdning til kritik er ikke at gå imod danske love", skriver Th. Sneum. Er det ikke det i den sidste ende, i og med det er at indskrænke ytringsfriheden? Lad nu det ligge med at tegne profeten, men et flertal af herboende muslimer har gentagne gange i store undersøgelser ønsket kritik af islam forbudt. Læg mærke til, at det ikke er kritik af al religion, de var blevet spurgt om. Det var kritik af islam. Jeg ser dette som en totalitær måde at tænke på - ja, det er vejen mod mindre demokrati eller dets afskaffelse. Og her ligger noget meget centralt gemt: Kan den islamiske ideologi overhovedet eksistere (fredeligt) i et samfund, hvor dansk demokrati råder? Tror I, der skriver om 'det moderate islam' som en del af demokratiet, selv på denne vision? Hvor i vores samfund de sidste 20 år, er der klare eksempler på, at det skulle kunne lade sig gøre? Myten om, at muslimer bliver mere 'tilpassede' eller 'moderate' i næste generation(er) er jo aflivet. Det forholder sig faktisk modsat. Jeg ved ikke, om mange danskere ønsker blasfemi-paragraffen tilbage. I Folketinget var det, så vidt jeg husker, kun S, der stemte imod afskaffelsen.
 4. Cementdebil

  Hvornår er NOK NOK?

  Det hænger fint sammen - det må man nemlig gerne mene i et demokrati. Du må så galt gerne mene at demokratiet bør afskaffes (hvilket vore politikere i forvejen er god i gang med). Uanset at man måtte mene de ting pågældende undersøgelse måtte vise (jeg har ikke selv set den) - så er det en demokratisk styrke at rumme sådanne holdninger - det er sådan vi eksempelvis har bekæmpet nazismen og kommunismen. Landet har nogle love, hvis disse overtrædes skal man straffes - men vi har ikke sindelagskontrol i Danmark - endnu i hvert fald
 5. ThomasSneum

  Hvornår er NOK NOK?

  Jeg køber ikke din præmis for "bid for bid" - så den lader jeg ligge. At have en holdning til kritik er ikke at gå imod danske love. Vi havde jo indtil for ganske kort tid siden blasfemiparagraffen - en del af dansk lovgivning og som mange danskere gik/går ind for. Så det ønske ligger jo ikke så fjernt fra den danske "moderate" mentalitet.
 6. Alfred Horn

  Hvornår er NOK NOK?

  Jeg mener, at det at gardere sig mod den ofte bebudede islamiske magtovertagelse er rettidig omhu. I den retning blev det danske folk - og vores efterkommere - svigtet fatalt af politikerne fra og med 1980'erne. Nu er rettidig omhu for sent. Når jeg i dag skriver imod 'bid-for-bid' islamiseringen af vores land, er det ikke mig selv, jeg tænker på. Det er mine børn og mit barnebarn. Jeg ønsker ikke, de skal leve i et land, hvor islam får mere og mere magt for hvert år der går. Det er tankevækkende, at du skriver 98,8 % af de herboende muslimer har det fint med demokratiet/ er at opfatte som moderate, når en dansk undersøgelse fornylig viste, at et flertal af dem mente, at man ikke må kritisere islam. Jeg kan tilføje, at ifølge en tilsvarende undersøgelse (analyseinstituttet Capacent) mener 66 % af dem, at ytringsfriheden skal indskrænkes og at 81 % mener, det skal være forbudt at tegne profeten Muhammed. Hvordan synes du, det hænger sammen?
 7. Cementdebil

  Hvornår er NOK NOK?

  Ud med AL religion i det offentlige rum. Ingen hensyntagen til nogle religioner overhovedet. Ingen religiøse dogmer skal have nogensomhelst indflydelse på politik. Ingen religiøse følelser skal respekteres i det offentlige rum. Religion er en privatsag og skal forblive som sådan. Religion er selvfølgelig et interessant fænomen at studere - og bør naturligvis vidensmæssigt være en del af almindelige dannelse og genstand for læring i mange fag på vore uddannelsesinstitutioner - og større rolle bør det ikke spille i et moderne vidensbaseret samfund. Punktum.
 8. i dag
 9. ThomasSneum

  Hvornår er NOK NOK?

  Lad os se bort fra ordet "racisme" det bringer alligevel sjældent noget godt med sig. Hvem de "moderate" muslimer er? Det er vist en smagssag om hvor man lægger betydningen. Jeg tænker at efter din bedømmelse af muslimer - som skal slå vantro ihjel - så vil 98,8% af de herboende muslimer som lever fint under demokratiet og overholder danske love, absolut være at opfatte som moderate. Vi har udemærkede love som håndterer ekstremister/rabiate folk uanset religion eller politisk ståsted. Og sådan skal loven være...gældende alle borgere i et land. At gå udelukkende efter eet folk, eller een trosretning er uvederligt og meget udansk. Nej...det er bestemt ikke vejen at gå.
 10. Alfred Horn

  Hvornår er NOK NOK?

  Sammenligningen med 'passager fra Det Gamle Testamente' fremføres altid af hhv. ateister og folk, der som du altid går i breschen for islam. Den holder ikke. Du glemmer (eller lader du som om, du ikke ved det?), at den kristne tro er sekulær, og at den fik Det NYE Testamente, som gav os syndernes forladelse, og som anviser ikke at leve som i noget af det i Det G.T. beskrevne. Det tror jeg godt du ved .... Jeg dømmer nu egentlig ikke 'et helt folk', jeg dømmer snarere den blodtørstige lovreligion med tilhørende politisk ideologi, der hedder islam. Men de moderate muslimer - dem stiller jeg mig, bl.a. på baggrund af undersøgelser Europa rundt, noget tvivlende overfor. Og når jeg på debatfora har spurgt, hvem de er, får jeg intet konkret svar. Nej, det er forkert, den måde du sidestiller kristendommen og muslimer. Det forstyrrer mig egentlig ikke, hvis du kalder mig "racistisk"; det er snart mange år siden, jeg tog mig af den slags. Det har i de fleste tilfælde (i Danmark i hvert fald) været sådan, at når nogen blev anklaget af venstrefløjen for "racisme", viste det sig oftest at være rigtigt fine mennesker. Eksempler: Mogens Glistrup, Pia Kjærsgaard, Den Danske Forening, DFU, Mogens Camre, Søren Krarup og Lars Hedegaard.
 11. ThomasSneum

  Hvornår er NOK NOK?

  Enkelte uheldige episoder skal ikke koste et helt trosamfund deres mulighed for at tilbede deres gud. At henvise til enkelte passager i koranen er sammenligneligt med at du tager enkelte passager ud af fx det gamle testamente. Det er useriøst, og skræmmende at du vil dømme et helt folk ud fra dette. Som der er moderate kristne, findes der ligevel moderate muslimer. Vi kan ikke kæmpe for udbredelsen af kirker og aktivt tage afstand fra undertrykkelse og forfølgelse af kristne rundt om i verdenen - og så samtidig undertrykke og stigmatisere muslimer herhjemme. Muslimer og alle andre herhjemme, skal naturligvis have lov til at agerer som alle andre inden for lovens rammer. At gå efter muslimer alene er racistisk...
 12. Alfred Horn

  Hvornår er NOK NOK?

  En 'kirke' Jeg synes ikke, danske (kommunale) myndigheder igen og igen skulle give tilladelse til at opføre alle de moskéer, fordi: 1) Islam er en aggressiv lovreligion, som ifølge deres egne skriftkloge (ikke nedsættende ment, de ved virkelig, hvad de tror på!) skal overtage "det land Allah har givet dem", dvs. "de vantros land." Det er vist bl.a. Danmark. 2) Udbygning af et islamisk moské-net kan komme til at koste Danmark og danskerne eksistensen, idet disse ikke utænkeligt vil være arnested for et direkte angreb på danskerne, når moskéernes mest radikaliserede brugere føler, at tiden er inde. 3. Jeg ser ingen positiv dansk interesse i Erdogan-moskéer i Danmark overhovedet, uagtet Tyrkiet er NATO-medlem. Hvorfor dog give den islamiske diktator mere indflydelse end han har i forvejen i vores land. Husk på, at han har en slags religionsministerium ('diyanet'), som alle moskéer i andre lande også hører ind under. Nej, umiddelbart er der ikke andre trossamfund, jeg mener ikke skal have lov at bygge samlingssteder.
 13. Cementdebil

  Hvornår er NOK NOK?

  Nok har været nok i mange år - vi har både kirker, Bibelselskaber, søndagsskoler, tv transmitterede gudstjenester og alverdens andet gudeligt nonsens. UD af det offentlige rum med hele det pseudo intellektuelle gylle
 14. ThomasSneum

  Hvornår er NOK NOK?

  Hvorfor mener du at de ikke må bygge en kirke - er der andre trossamfund herhjemme som du mener ikke skal have lov til at bygge kirker?
 15. Alfred Horn

  Hvornår er NOK NOK?

  En organisation, der kalder sig "Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge", prøver nu igen at få opført en stor moské i Holbæk. Lokalplanen, hvor det er indeholdt, skal behandles første gang på tirsdag den 2. juni. Ligesom sidste år i Ballerup kaldes den nye moské for "et kulturhus", øjensynligt i håb om, at initiativet så går mere upåagtet hen hos danskerne. "Kultur- og Undervisningscentret" har i nogle år drevet moské på Smithsvej 6 i Holbæk, men den tyrkiske del af befolkningen i området er nu så stor, at lokalerne der ikke kan rumme dem! De skal have noget større. Man har tidligere forsøgt, men da lykkedes det ikke. Hos Holbæk kommune kan man se, at der på det sted, der er tiltænkt en ny stor moské, i dag ligger et bowlingcenter. Denne bygning skal ifølge planen ombygges, så det tager sig ud som en moské med kuppel og det hele. Stedet skal indeholde: 1) Bederum, 2) kapel, 3) kursus-og undervisningslokaler, 4) grønne arealer og legeplads samt 5) bolig til imam. Det er ikke slet og ret "et kulturhus". Det er endnu en Erdogan-moské. https://identitaer.dk/2020/stop-ny-tyrkisk-moske-i-holbaek Min mening? Tja, jeg tænker på, hvornår et tilstrækkeligt stort antal danskere siger (meget højt), at "NOK ER NOK". Og så falder ordet lebensraum mig af en eller anden grund ind.
 16. Entrelac

  Skal jeg sige det?

  Hvad får du ud af at sige det? Mit bedste råd er, at du lægger det bag dig, og blander dig udenom deres liv.
 17. Du er skam rolig på Diazapam. Men hvad så nu ? Men allere dnre er "calm and calm down!... - inkudererdere hender som selv besvimer !
 18. I går
 19. ThomasSneum

  Youtube - Hvad lytter du til lige nu? Vol. 1.1

  Kan ikke lade være med at tænke på Trump når jeg ser/lytter til denne: Han er jo eet stort skrig om hjælp.
 20. ThomasSneum

  Hvorfor skal voksne kvinder altid gøres til børn?

  Selvom jeg snart brager ind i 50, er jeg nok bare en "knægt"...kan jeg egentligt godt lide.
 21. ThomasSneum

  BLACK KLANSMAN/DONALD TRUMP

  Er vi ikke snart trætte af Trump? Det er jo den danske Paludan... folk har ret i "lad han nu være".. Han er snart væk...
 22. Entrelac

  Hvorfor skal voksne kvinder altid gøres til børn?

  Så kunne man vel bare sige, at hun er en sød kvinde.
 23. Agil

  BLACK KLANSMAN/DONALD TRUMP

  Det bliver spændende, om Trump har myndighed til at afskære WHO-finansieringen. Det er kongressen og ikke præsidenten, der bevilger penge ... så det kræver et kongresflertal.
 24. Jojojo

  BLACK KLANSMAN/DONALD TRUMP

 25. Jojojo

  Likes

  Alle personer som har flere likes end indlæg, og der er en par af dem på Jubii er under mistanke at TROLLE. Og vi alle ved at den stribende er en vaskeægte troll. Jeg kan dog aldrig blive sur på ham, han er en stakkels troll som mangler lidt (meget) opmærksomhed og jeg betragter ham som en af de skæve i samfundet fordi alle ved vel nok at han også er blevet afhængig af all den opmærksomhed han får, i den seneste stuk tid betragter jeg ham som en klone af Donald Trump, dog uden at være farligt Gubbi havde så et fint avatar når tigeren var aktivt, """Dont feed the Troll""" og mere skal der ikke til. God striberfri weekend.
 26. Jeg svarer på dna's kommentar, fordi jeg er et høfligt menneske ... og dna skrev ... "Det bølger frem og tilbage" og "Når danskerne synes at landet er kørt langt nok ned i armod så vælges en anden regering." Derfor svarer jeg på det. Lars Løkke gik først af tre år efter at blå stue mistede flertallet i meningsmålingerne, og jeg mener som jeg skrev, at det skyldes blå stue har mistet islamkritikernes tillid. Det kan man også se ud af, at DF fik 21,1% af stemmerne ved valget i 2015, og nu har DF 6-7% af stemmerne i meningsmålingerne. De stemmer, som DF har mistet er ikke stemmer, som alle sammen er blevet i blå blok. Af de 741.746 der stemte på DF i 2015 flyttede 12% over til rød blok mere permanent. Det kan være røde vælgere, der har stemt på DF, som vender hjem til rød blok igen. Det ser ikke ud som om, at det er stemmer, som "muslimprotestpartier" får tilbage igen ... og jeg tror ... der er to vigtige grunde til at DF har mistet de mange stemmer. https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/dansk-folkeparti-har-afleveret-laante-vaelgere-retur-til-venstre Den første grund er, at flygtningene vandrede ind i landet på motorvejene ... uden at DF og Inger Støjberg forsøgte at gøre noget ... og den anden er, at DF ikke gik med i en regering, selvom de blev landets næststørste parti. Med hensyn til Socialdemokratiets "corona stemmer" så har de jo nok en udløbsdato, men de andre tror jeg bliver i rød blok
 27. Erpe

  Likes

  Jeg anser det for en provokation, at vedkommende liker sine egne indlæg. Men der er for mig intet forkert i det. For han gør jo bare opmærksom på den underlige fejl i forummet, at man rent faktisk får muligheden for at give likes til sig selv og dermed måske endog slå forumrekorden i antal likes. For mig er det Jubii, der burde betragte dette som en teknisk fejl og fjerne muligheden. Problemet er så åbenbart, at Jubii er ligeglad med forummet, som Jubii jo tilsyneladende kun har, fordi det giver Jubii mulighed for at tjene penge på at vise os nogle ret så agressive reklamer fra andre firmaer.
 1. Vis flere...


×
×
 • Opret ny...