Jesper74

Mening med livet - mine svar

Recommended Posts

Jesper74

Jeg læst en anden person som vil havde jer til at forstår deres overbevisning.

Så her er min overbevisning...

 

 

My Answers
I have a problem with given a written answer, because I don't know if You are ready to know them.
But we live in a world filled with false gods, and fake gurus...
And you fight bad information with good information, and hope people see the truth.
These won't make you happy. These are just the truth as I can find them.

Who is god.?
God is power.
If I tell somebody, god has told me....
Then I either get locked up, or praised as the next messiah.
If you live in a small town in Palestine under a Roman rule, and you have become enlightened, and start to see a better way to live....
Then there are two way to spread the knowledge, either become a priest, or become a warlord.
Becoming a priest you need the right connections and start as a child.
Becoming a warlord, and trying to kick out the Roman.? Not as a truly enlightened.
What about saying you are send, or have knowledge from god.?
No need to be a priest, or a warlord, and people fearing god, would listen to you.
And in time start to live a better way.

What is a Religion.
God is just power, and religion is the way priest hold on to that power.
The more elaborate, the better to keep people from seeing through the masquerade.
Like a magicians holding a card up, while hiding the trick in his other hand, priest hold a cross up, and hope you don't see the power hungry smiles on their faces.

You see a church build to the glory of god, and priest in a white and golden dress.

I see the children starving without a house, to keep them warm in the night.

Maybe that is why they sing so high, to keep out the children's cries.

What is the meaning of life.?
To survive and reproduce.
Why should our life be any different than a mouse, or an earthworm.?
As I wrote, the answers would not make you happy, they are just honest.

If you looking for at greater purpose, then help the human race advance.

Don't try to stop wars. Wars are a natural way of weeding out the weak.
We don't have to fear lion or tigers, so we need a way to kill the weak.
Again This is not to make you happy, this is just the truth.

What happens after death.
Nothing. Life ends, nothing more.
Look at the top of this page.

Somebody trying to sell you an afterlife, are doing a con, and saying give me money, and your soul will be free to enter paradise.

What is the Soul.
Don't exist. See last two answers.

Somebody trying to sell you an idea of a soul, are doing a con, and saying give me money, and your soul will be free from something.

Many years ago I heard about a beauty product, that gives you extra Q10.
Q10 is something the body has enough of...
The only way you can miss Q10 is if you have a super rare skin problem, or are dead.

But they start saying if you miss Q10, then you should by this product.

And ever girl wants to buy Q10, just in case....


What is evil.
Evil is when you meet somebody with a pain inside, and you don't help them.

Let me turn that around, and focus on something better.
Because what you focus on becomes you.

How to prevent evil.
That is a much better question, and a much better focus.

Let the person speak about their pain, and the pain will be a little less.
I'm a hypnotist and know how to take the pain away, a little better than most.
But just start by asking them to talk about the pain, and they will be more happy.

Imagine that you had ask Adolf Hitler to tell about how he felt when his mother died, and he would let go of the pain, and the world would be a better place.
The second world war would still have happened, but for other reasons.

Next time you meet somebody with a pain inside, ask them to tell about it.
And there will be a little less pain in their life, and a little less evil in the world.

What is the secret to happiness.
Letting go of hate and fear, as you will learn in this book, makes you more happy.

It is like a scale, on one side is hate and fear, and the other is respect and love.

When you let go of hate and fear, you will have more love and respect, and the scale will start to tip towards happiness.

When you have become enlightened, you can reach Samadhi, when ever you want to.

Just meditate on love, and you will be there.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Det er fordi det var til et engelsk site, som jeg ikke må linke til...

Og så gider jeg ikke skrive det først på dansk, og så på engelsk.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Helt fint. Du gider altså med andre ord, ikke ulejlige dig med, at oplyse de mennesker der kommer her på debatten og ikke forstår engelsk.

Ægte næstekærlighed.

 

Det er en kristen ting.

Hvis du har glemt hvad kristendommen har givet, så pædofile præst, løgnen om hvad der sker efter døden, løgnen om hvem gud er, og oven i hatten, så er der selvfølgelig heksejagten, som jo altid er sjov.

Utrolig som dem som taler mest om næstekærlighed, er dem som har mest blod på hænderne...

 

Jeg følger mere den Taoistisk overbevisning. "Behandle alle mennesker som løse hunde."

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Ja. Kunsten er at blande de to ting.

Viden fra bøger, som er umuligt at få fra verden.

Jeg vil aldrig blive en Crystal singer, på en fjern krystal planet, eller kæmpe mod en arkanoid invasion.

Jeg er sci-fi nørd....

 

Men så bruge du den viden, til at se verden fra en større perspektiv eller bedre vinkel.

Så viden bliver til visdom.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Næh, det jeg gerne ville havde er en tilbagemelding.

Og det har jeg fået.

 

Nogle havde en anden måde at leve livet på.

Det er i orden med mig.

 

En havde svært ved at læse hvad jeg skrev.

En ud af 100 person, de 99% andre var kloge nok til at forstår det.?

 

Gad vide hvad der sker hvis et barn græder i nærheden af dig, slår du så barnet.

Eller ignorer du de negative ting, og prøver at forstår meningen bag.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

You-read-that-wrong..jpg

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Ej come on. Du beskylder folk for ikke, at kunne læse det du skriver, imens du totalt ignorerer, at din retorik nok ikke lever helt op til den standard du selv tror den har.

 

Jeg kan desværre ikke læse det du skriver, da flere af ordene er forkerte eller på et anden sprog end dansk.

 

Men i stedet for at sige det er forkert, så sig hvad jeg har lavet forkert.

Der er den sure lemon(Sorry), og så er der den konstruktive kritik.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Mr_Yolo
Skrevet (redigeret)

Public service. Teksten er hermed oversat fra engelsk til dansk. Godt nok via google translate, så doven er jeg nemlig. Men alligevel. Det giver nu ikke ret meget mere mening, end på "engelsk":

 

 

Mine svar
Jeg har et problem med en skriftlig besvarelse, for jeg ved ikke, hvis du er klar til at kende dem.
Men vi lever i en verden fyldt med falske guder, og falske guruer ...
Og du kæmper dårlig information med god information, og håber, at folk ser sandheden.
Disse vil ikke gøre dig lykkelig. Disse er blot sandheden, som jeg kan finde dem.
 
Hvem er Gud.?
Gud er magt.
Hvis jeg fortæller nogen, har Gud fortalt mig ....
Så jeg enten bliver låst op, eller rost som den næste Messias.
Hvis du bor i en lille by i Palæstina under en romersk regel og du er blevet oplyst, og begynde at se en bedre måde at leve ....
Så er der to måde at udbrede kendskabet, enten blive præst, eller blive en krigsherre.
At blive en præst du har brug for de rigtige forbindelser og starte som et barn.
At blive en krigsherre, og forsøger at sparke ud den romerske.? Ikke som et virkelig oplyst.
Hvad med at sige, du er sende, eller har viden fra Gud.?
Ingen grund til at være en præst eller en krigsherre, og folk frygtede gud, ville lytte til dig.
Og med tiden begynde at leve en bedre måde.
 
Hvad er en religion.
Gud er retfærdig magt, og religion er den måde præst holde på denne beføjelse.
Jo mere omfattende, jo bedre til at holde folk fra at se gennem maskerade.
Ligesom en tryllekunstnere holder et kort op, mens skjule trick i den anden hånd, præst holder et kors op, og håber du kan ikke se den strømslugende smil på deres ansigter.
 
Du ser en kirke bygge på Guds ære, og præst i en hvid og gylden kjole.
 
Jeg ser børnene sulter uden et hus, for at holde dem varme i nat.
 
Måske det er derfor, de synger så højt, at holde ud skrig børnenes.
 
Hvad er meningen med livet.?
For at overleve og reproducere.
Hvorfor skal vores liv være anderledes end en mus, eller en regnorm.?
Som jeg skrev, ville svarene ikke gøre dig lykkelig, de er bare ærlig.
 
Hvis du leder efter på større formål, så hjælper den menneskelige race forhånd.
 
Forsøg ikke at stoppe krige. Krige er en naturlig måde at luge ud de svage.
Vi behøver ikke at frygte løve eller tigre, så vi har brug for en måde at dræbe de svage.
Igen dette er ikke for at gøre dig glad, det er bare sandheden.
 
Hvad sker der efter døden.
Nothing. Livet slutter, intet mere.
Kig øverst på denne side.
 
Nogen forsøger at sælge dig et efterliv, gør et con og sagde give mig penge, og din sjæl vil være fri for at indtaste paradis.
 
Hvad er sjælen.
Findes ikke. Se sidste to svar.
 
Nogen forsøger at sælge dig en idé om en sjæl, gør et con og sagde give mig penge, og din sjæl vil være fri for noget.
 
For mange år siden hørte jeg om en skønhed produkt, der giver dig ekstra Q10.
Q10 er noget kroppen har nok af ...
Den eneste måde, du kan gå glip af Q10 er, hvis du har en super sjælden hud problem, eller er døde.
 
Men de begynder at sige, hvis du går glip af Q10, så skal du med dette produkt.
 
Og nogensinde pige ønsker at købe Q10, bare i tilfælde ....
 
 
Hvad er ondt.
Evil er, når man møder nogen med en smerte indeni, og du ikke hjælpe dem.
 
Lad mig vende det rundt, og fokusere på noget bedre.
For hvad du fokuserer på bliver dig.
 
Hvordan undgår onde.
Det er en meget bedre spørgsmål, og en meget bedre fokus.
 
Lad personen tale om deres smerte, og smerten vil være lidt mindre.
Jeg er en hypnotisør og knowhow til at tage smerten væk, lidt bedre end de fleste.
Men bare starte med at spørge dem til at tale om den smerte, og de vil være mere glad.
 
Forestil dig, at du havde bede Adolf Hitler for at fortælle om, hvordan han følte, da hans mor døde, og han ville give slip på den smerte, og verden ville være et bedre sted.
Den anden verdenskrig ville stadig være sket, men af ​​andre grunde.
 
Næste gang du møder nogen med en smerte indeni, bede dem om at fortælle om det.
Og der vil være lidt mindre smerte i deres liv, og lidt mindre ondt i verden.
 
Hvad er hemmeligheden bag lykke.
At give slip på had og frygt, som du vil lære i denne bog, gør dig mere glad.
 
Det er ligesom en skala, på den ene side er had og frygt, og den anden er respekt og kærlighed.
 
Når du slipper af had og frygt, vil du have mere kærlighed og respekt, og omfanget vil begynde at tippe i retning af lykke.
 
Når du er blevet oplyst, kan du nå Samadhi, når nogensinde du vil.
 
Bare meditere på kærlighed, og du vil være der.
Redigeret af Mr_Yolo

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Jesper74

Så har du gjort dagens gode gerning... Tak for det.

 

Jeg overveje at gøre det, men jeg syntes mere det var princippet.

 

Folk som bruger mere tid på at finde fejl, end på at gå op i hvad der faktisk står.

 

Men tak for hjælpen...

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
In_your_eyes

Public service. Teksten er hermed oversat fra engelsk til dansk. Godt nok via google translate, så doven er jeg nemlig. Men alligevel. Det giver nu ikke ret meget mere mening, end på "engelsk":

Mine svar

Jeg har et problem med en skriftlig besvarelse, for jeg ved ikke, hvis du er klar til at kende dem.

Men vi lever i en verden fyldt med falske guder, og falske guruer ...

Og du kæmper dårlig information med god information, og håber, at folk ser sandheden.

Disse vil ikke gøre dig lykkelig. Disse er blot sandheden, som jeg kan finde dem.

Hvem er Gud.?

Gud er magt.

Hvis jeg fortæller nogen, har Gud fortalt mig ....

Så jeg enten bliver låst op, eller rost som den næste Messias.

Hvis du bor i en lille by i Palæstina under en romersk regel og du er blevet oplyst, og begynde at se en bedre måde at leve ....

Så er der to måde at udbrede kendskabet, enten blive præst, eller blive en krigsherre.

At blive en præst du har brug for de rigtige forbindelser og starte som et barn.

At blive en krigsherre, og forsøger at sparke ud den romerske.? Ikke som et virkelig oplyst.

Hvad med at sige, du er sende, eller har viden fra Gud.?

Ingen grund til at være en præst eller en krigsherre, og folk frygtede gud, ville lytte til dig.

Og med tiden begynde at leve en bedre måde.

Hvad er en religion.

Gud er retfærdig magt, og religion er den måde præst holde på denne beføjelse.

Jo mere omfattende, jo bedre til at holde folk fra at se gennem maskerade.

Ligesom en tryllekunstnere holder et kort op, mens skjule trick i den anden hånd, præst holder et kors op, og håber du kan ikke se den strømslugende smil på deres ansigter.

Du ser en kirke bygge på Guds ære, og præst i en hvid og gylden kjole.

Jeg ser børnene sulter uden et hus, for at holde dem varme i nat.

Måske det er derfor, de synger så højt, at holde ud skrig børnenes.

Hvad er meningen med livet.?

For at overleve og reproducere.

Hvorfor skal vores liv være anderledes end en mus, eller en regnorm.?

Som jeg skrev, ville svarene ikke gøre dig lykkelig, de er bare ærlig.

Hvis du leder efter på større formål, så hjælper den menneskelige race forhånd.

Forsøg ikke at stoppe krige. Krige er en naturlig måde at luge ud de svage.

Vi behøver ikke at frygte løve eller tigre, så vi har brug for en måde at dræbe de svage.

Igen dette er ikke for at gøre dig glad, det er bare sandheden.

Hvad sker der efter døden.

Nothing. Livet slutter, intet mere.

Kig øverst på denne side.

Nogen forsøger at sælge dig et efterliv, gør et con og sagde give mig penge, og din sjæl vil være fri for at indtaste paradis.

Hvad er sjælen.

Findes ikke. Se sidste to svar.

Nogen forsøger at sælge dig en idé om en sjæl, gør et con og sagde give mig penge, og din sjæl vil være fri for noget.

For mange år siden hørte jeg om en skønhed produkt, der giver dig ekstra Q10.

Q10 er noget kroppen har nok af ...

Den eneste måde, du kan gå glip af Q10 er, hvis du har en super sjælden hud problem, eller er døde.

Men de begynder at sige, hvis du går glip af Q10, så skal du med dette produkt.

Og nogensinde pige ønsker at købe Q10, bare i tilfælde ....

Hvad er ondt.

Evil er, når man møder nogen med en smerte indeni, og du ikke hjælpe dem.

Lad mig vende det rundt, og fokusere på noget bedre.

For hvad du fokuserer på bliver dig.

Hvordan undgår onde.

Det er en meget bedre spørgsmål, og en meget bedre fokus.

Lad personen tale om deres smerte, og smerten vil være lidt mindre.

Jeg er en hypnotisør og knowhow til at tage smerten væk, lidt bedre end de fleste.

Men bare starte med at spørge dem til at tale om den smerte, og de vil være mere glad.

Forestil dig, at du havde bede Adolf Hitler for at fortælle om, hvordan han følte, da hans mor døde, og han ville give slip på den smerte, og verden ville være et bedre sted.

Den anden verdenskrig ville stadig være sket, men af ​​andre grunde.

Næste gang du møder nogen med en smerte indeni, bede dem om at fortælle om det.

Og der vil være lidt mindre smerte i deres liv, og lidt mindre ondt i verden.

Hvad er hemmeligheden bag lykke.

At give slip på had og frygt, som du vil lære i denne bog, gør dig mere glad.

Det er ligesom en skala, på den ene side er had og frygt, og den anden er respekt og kærlighed.

Når du slipper af had og frygt, vil du have mere kærlighed og respekt, og omfanget vil begynde at tippe i retning af lykke.

Når du er blevet oplyst, kan du nå Samadhi, når nogensinde du vil.

Bare meditere på kærlighed, og du vil være der.

For pokker Yoko, det er simpelthen så sjov læsning :lol:

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret dig som bruger eller log ind for at deltage i debatten.

Du skal have en profil for at kunne kommentere...

Opret ny bruger

Opret dig på Danmarks største Debat site - det er nemt!

Opret ny bruger

Log ind

Har du allerede oprettet en bruger? Log ind her.

Log ind